Algemene contractvoorwaarden graszaadteelt


Graszaadteelt bij DLF BV vindt uitsluitend plaats op contract. Op deze contracten zijn de Algemene voorwaarden voor de teelt van in voorkoop gekochte zaaizaden van landbouwgewassen van toepassing (A.T.V.L.), zoals vastgesteld door Plantum en LTO-Nederland. Een graszaadcontract moet gezien worden als een vorm van koopovereenkomst. De teler verplicht zich om het te telen graszaad terug te leveren aan DLF BV. De voorwaarden van overeenkomst zijn op basis van:

Participatie-overeenkomst
Bij deze overeenkomst komt 80% van de netto-opbrengstprijs toe aan de teler en 20% aan DLF BV. Er geldt een per kwaliteit afgesproken minimumprijs.  

Vaste prijs overeenkomst
Bij enkele soorten en rassen bestaat de mogelijkheid te telen tegen een vaste prijs per 100/kg.
Alle overige informatie met betrekking tot contracten, teeltvoorwaarden, reglementen, schonings-en droogtarieven zijn verkrijgbaar bij de landbouwkundige.