Graszaadproductie

In Nederland vindt de teelt van graszaad uitsluitend plaats op contract. Nederlandse graszaadbedrijven laten, de door hen zelf gekweekte en of licentie rassen, waarvan zij de vertegenwoordiging hebben, produceren om deze vervolgens zelf te verwerken en te verhandelen. Telers verplichten zich door middel van een teeltcontract het geproduceerde zaad te leveren aan de eigenaar of vertegenwoordiger van het ras.

DLF BV informeert en overlegt met een afvaardiging van de telers, de Vertrouwenscommissie, over de contractvoorwaarden waaronder de teelt plaatsvindt. Belangrijke aspecten hierbij zijn onder andere de vergoeding voor rasontwikkeling, verkoop- en afleveringskosten.