Vertrouwenscommissie DLF

 

 

Indeling Vertrouwenscommissie DLF

M. Verkooijen: (vice-voorzitter) Noord-Brabant, Gelderland, België en Duitsland 

J. Heermans: Noord-Holland

N.J. Reitsma: Groningen, Friesland, Flevopolder, Noordoostpolder en Drenthe

A. van den Tol: (voorzitter) Zuid-Holland

H. Remijn: Schouwen Duiveland, Tholen en St. Philipsland

M.C. Steijn: Noord-Beveland, Walcheren en Zuid-Beveland

J. van Duyse: Zeeuws-Vlaanderen

 

Voor de "Regelementen voor de samenstelling en taken van de Vertrouwenscommissie graszaden" verwijzen wij naar hoofdstuk 5 van de algemene voorwaarden voor de teelt van in voorkoop gekochte zaaizaden van landbouwgewassen (ATV-L), zoals vastgesteld op 15 augustus 2013 door de Nederlandse Vereniging voor Zaaizaad en Plantgoed (Plantum NL) enerzijds en LTO-Nederland anderzijds, gevestigd respectievelijk in Gouda en 's-Gravenhage, en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage.