e
Published
24 .mrt.2020

Coronavirus: Acties bij DLF

Onze belangrijkste prioriteiten zijn het waarborgen van de continuïteit van ons bedrijf en de gezondheid en veiligheid van werknemers.

De corona-uitbraak is inmiddels uitgegroeid tot een pandemie die een groot deel van de wereld heeft getroffen. Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, zijn door de regeringen in de verschillende landen ingrijpende maatregelen genomen.

Deze maatregelen zijn in Nederland gericht op de sluiting van openbare instellingen waaronder scholen en publieke gelegenheden, zoals restaurants en sportclubs. Alle evenementen zijn verboden tot 1 juni 2020 en er zijn strikte en beboetbare regels afgekondigd waar mensen zich aan moeten houden in de publieke ruimten. Daarnaast is een lijst met vitale sectoren en vitale functies zoals gezondheids- en hulpdiensten vastgesteld.

In deze situatie met alle noodzakelijke beperkingen, streeft de Agro-industrie ernaar om haar activiteiten draaiende te houden.

In dit kader zetten wij alles op alles om de continuïteit van onze bedrijfsactiviteiten te waarborgen. Tegelijkertijd ondersteunen wij de overheid bij het uitvoeren en naleven van de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

De gezondheid en het welzijn van alle werknemers op al onze vestigingen is een topprioriteit. We doen er alles aan om een ​​veilige werkomgeving te garanderen voor onze werknemers die op locatie moeten werken en die cruciaal zijn voor ons bedrijf en de productie. We hebben reeds hoge hygiëne- en veiligheidsnormen op onze vestingen. In aanvulling daarop hebben we - in overeenstemming met de richtlijnen van gezondheidsautoriteiten - extra maatregelen genomen zoals een veilige afstand houden tussen collega’s en geen  handen te schudden.