Beheer van kruidenrijk grasland: waar moet je rekening mee houden?

Bij goed beheer geeft kruidenrijk grasland een zeer hoge opbrengst kwalitatief en mineraalrijk ruwvoer. Waar je moet je op letten bij onkruidbestrijding, bemesting, beweiden of maaien? In dit artikel leggen we het uit.

Beheer kruidenrijk grasland

Bij goed beheer geeft kruidenrijk grasland een zeer hoge opbrengst kwalitatief en mineraalrijk ruwvoer, wat een positieve impact heeft op de koegezondheid. Goed beheer van kruidenrijk grasland komen grotendeels overeen met goed beheer voor standaard grasland. Er zijn daarnaast een aantal punten om in gedachte te houden:

  • Roterend beweiden draagt bij aan een betere kwaliteit en standvastigheid van het kruidenrijk grasland dan continu beweiden.
  • Door het vee voor een beperkte tijd (1-3 dagen) toegang te geven tot te weide, wordt de diversiteit van het grasland behouden, doordat het vee niet de mogelijkheid krijgt om selectief te grazen van een meer smakelijke soort.
  • Het is belangrijk om een ruime rustperiode in te plannen zodat het kruidenrijk grasland kan herstellen van het weiden. Door 21-28 dagen te wachten voordat het vee hetzelfde perceel weer mag beweiden, zal de standvastigheid van het kruidenrijk grasland verbeteren zonder dat de voederkwaliteit van het gewas achteruit gaat.
  • In tegenstelling tot standaard grasland, is kruidenrijk grasland het meest productief in de zomer. Gezamenlijk zorgen gras, kruiden en vlinderbloemigen er daardoor voor dat er het hele groeiseizoen voldoende ruwvoeropbrengst is. Gras zorgt voor het grootste deel van de opbrengst in de periode van maart tot en met mei, waarna gras in opbrengst wat meer terugzakt en kruiden en vlinderbloemigen het overnemen.

Beheer kruidenrijk grasland: hier moet je rekening mee houden | DLFKruidenrijk grasland maaien en inkuilen

Er wordt vaak gedacht dat kruidenrijk grasland beter geschikt is voor beweiding dan voor inkuilen. Toch kun je met de juiste aandacht de opbrengst van kruidenrijk grasland net zo goed inkuilen als dat van standaard grasland. Houd hierbij rekening met het volgende:

  • Kruidenrijk grasland heeft over het algemeen een lager drogstofgehalte dan standaard grasland door de aanwezigheid van vlinderbloemigen. De oogst heeft dus een hoger vochtgehalte.
  • Daarom is het belangrijk dat kruidenrijk grasland onder droge omstandigheden gemaaid wordt en de tijd krijgt om voldoende te drogen om het succesvol in te kuilen. Streef naar een drogestofgehalte van 25-35%.
  • Wees voorzichtig met het maaien en de verwerking van het gewas om bladverlies te voorkomen
  • Inkuilmiddelen kunnen helpen bij het behoud van een kwalitatieve kuil.

Stikstofbemesting van kruidenrijk grasland

Eén van de grootste voordelen van kruidenrijk grasland is dat het gebruik van stikstofbemesting, in vergelijking met standaard grasland, significant verlaagd kan worden. Zo kunnen kruidenrijk graslanden die niet of nauwelijks met stikstof zijn bemest een vergelijkbare opbrengst geven als graslanden die met 300 kg stikstof per hectare per jaar zijn bemest. Om zo’n resultaat te behalen is het belangrijk om een ruim aandeel (20-30%) vlinderbloemigen in het grasland te behouden. Regelmatig beweiden helpt om de groei van vlinderbloemigen te stimuleren en een ruim aandeel te behouden.

Grote hoeveelheden stikstofbemesting hebben een negatieve impact op de standvastigheid van vlinderbloemigen; tegelijkertijd kan een lage stikstofbemesting vroeg in het voorjaar wel nuttig zijn om het gras en de kruiden te voeden, voordat de vlinderbloemigen beginnen met hun stikstofvastlegging. Een stikstofgift tot 50 kg per hectare vroeg in het groeiseizoen zal geen negatief effect hebben op de standvastigheid van vlinderbloemigen.

Bemesten van kruidenrijk grasland doe je zo! | DLFStandvastigheid van kruidenrijk grasland

Standvastigheid wordt vaak genoemd als een nadeel van kruidenrijk grasland, waarbij gewezen wordt op de kans van het terugzakken van het aandeel kruiden na 3 tot 4 jaar. Als je kruidenrijk grasland wilt gaan zaaien, dan moet je beseffen dat dit anders is dan een normaal grasland, en daardoor misschien niet dezelfde standvastigheid heeft. Dit moet echter niet als een obstakel worden gezien om met kruidenrijk grasland te starten. De besparingen op bemesting, diesel en tijd over de hele levensduur van een kruidenrijk grasland wegen namelijk ruimschoots op tegen de kosten van het eens in de zoveel jaar opnieuw doorzaaien van smalle weegbree en cichorei.

Meer weten over kruidenrijk grasland? Bekijk dan onze overzichtspagina over kruidenrijk grasland, waar je andere interessante artikelen kunt vinden zoals:

Kruidenrijk grasland: winstgevend én duurzaam
Kruidenrijk grasland inzaaien doe je zo!

Of bekijk hier onze kruiden- en klavermengsels.