DLF graaft dieper voor droogteresistentie

De droogte in 2018 was zeer ernstig - zullen toekomstige rassen deze uitdagingen aankunnen?

Vooral landbouwers en biologische boeren zullen 2018 niet snel vergeten. Droogte en hitte hadden verwoestende gevolgen voor het voedergewas en de financiën van de boeren. Zullen we in de toekomst meer van dergelijke extreme weersomstandigheden zien, en hoe stellen we de productie veilig?

Veredelaars en onderzoekers van DLF maken zich grote zorgen over deze vragen. Want als deze tendens zich doorzet, zullen ze hier rekening mee moeten houden bij het ontwikkelen van nieuwe rassen. Drie jaar geleden bouwde DLF samen met drie andere veredelingsbedrijven en drie Deense universiteiten een faciliteit genaamd Radimax, waar planten kunnen worden geselecteerd op diepe beworteling.

Gewassen hebben diepe wortels nodig om te blijven groeien als ze in de lente door droogte worden getroffen, zoals het geval was in 2017 en 2018. In dergelijke situaties zullen jonge planten met ondiepe wortels het onderspit delven als de bovengrond opdroogt. Planten met diepe wortels daarentegen zullen toegang hebben tot de met water doordrenkte grondlagen en zullen blijven groeien. In de faciliteit worden planten onderworpen aan een extreme droogte en wordt hun wortelgroei nauwlettend gevolgd.

Tot nu toe heeft DLF 50 voedergras, 50 recreatiegrassen en meer dan 250 Engels raaigrassen in RadiMax getest. De resultaten laten grote genetische verschillen zien die ons in staat stellen om rassen met diepere wortels te ontwikkelen. Om het gebruik van RadiMax uit te breiden, worden de metingen gebruikt in genoom selectie, waardoor onze veredelaars de lengte en hoeveelheid wortels van elk nieuw ras kunnen voorspellen op basis van een eenvoudige DNA-test. Zo kwamen onze onderzoekers tot de ontdekking dat de wortelprofielen van recreatiegrassen bijna vergelijkbaar zijn met die van voedergrassen, ondanks het feit dat recreatiegras veel compacter is en tijdens het experiment op 6 cm hoogte is gesneden. Dit betekent dat ondergrondse genen een belangrijke rol spelen als het gaat om wortelkenmerken. Het bevestigt ons vermoeden dat het zeer goed mogelijk is om genetische verbeteringen aan te brengen om wortelgroei en droogtetolerantie te verbeteren.