e
Published
14 .sep.2015

DLF kondigt wijzigingen aan

DLF, het in Denemarken gevestigde zaaizaadbedrijf verandert haar organisatie. Daarnaast vindt binnen de Nederlandse vestiging van DLF een belangrijke wijziging plaats binnen de directie.

DLF heeft in 2014 Pickseed -een belangrijke speler op de graszaadmarkt in de VS en Canada- overgenomen. De Pickseed-activiteiten zijn inmiddels samengevoegd met de bestaande activiteiten van DLF in de VS en Canada en omvatten inmiddels een derde van de verkoop van de DLF groep als geheel. 

Door deze overname heeft DLF haar positie als wereldleider in de markt voor gras- en klaverzaden versterkt en uitgebouwd tot een marktaandeel van 25%. Deze overname was voor de DLF-groep van strategisch belang en past in de ambitie om de strategische scope van de groep verder te ontwikkelen.

Om deze ambitie te kunnen verwezenlijken en de focus op onze klanten verder te versterken, heeft de groepsdirectie besloten om haar wereldwijde activiteiten in drie Strategische Business Units (SBU) onder te brengen: de SBU Greater Europe (Groot Europa), de SBU North America (Noord-Amerika) en de SBU Southern Hemisphere (Zuidelijk Halfrond). Met de vorming van deze Strategische Business Units zijn voor DLF-Trifolium de belangrijkste zaaizaadregio’s in de wereld in kaart gebracht.


Wijzigingen directie DLF


Bovenstaande wijziging in de organisatie van DLF, heeft eveneens gevolgen voor de samenstelling van de directie van Innoseeds. Gert van Straalen, nu nog algemeen directeur van Innoseeds en lid van de groepsdirectie van DLF-Groep, treedt terug als algemeen directeur en zal  zich als lid van de groepsdirectie, volledig gaan richten op zijn activiteiten voor de Groep en de aansturing en  strategische ontwikkeling van de SBU Zuidelijk Halfrond.

Peter de Bruijn, nu nog Directeur Sales Benelux, volgt Gert van Straalen op als statutair en algemeen directeur van DLF in Nederland. Hij zal naast de algehele leiding van de onderneming, ook de verkoopactiviteiten van de thuismarkt in Nederland en België blijven aansturen.

Adger Banken, nu nog directeur Export en Procurement van DLF in Nederland, is eveneens benoemd tot statutair directeur van DLF in Nederland en wordt daarnaast verantwoordelijk voor alle groothandelsactiviteiten in Groot Europa en wereldwijde inkoop van producties bij derden.