Kies het juiste voederbietenras met behulp van de rassenlijst

Komend voorjaar zal een grote groep vee- en akkerbouwers weer voederbieten gaan zaaien. Maar hoe kies je nu het juiste ras? Met behulp van de rassenlijst krijg je inzicht in de eigenschappen van voederbieten en kun je de praktijkprestaties van de verschillende voederbietenrassen met elkaar vergelijken.

Het Rassenbulletin Voederbieten 2024 van Wageningen University & Research bestaat uit twee rassenlijsten: één rassenlijst voor voederbieten op de grondsoort zand en één rassenlijst voor voederbieten op de grondsoort klei. In dit onderzoek worden onder andere drogestofgehalte van de biet, vroegheid van de grondbedekking en gezondheid van het blad beoordeeld.

Hoe lees je de rassenlijst?

Om te beginnen wordt per ras aangegeven hoeveel jaar deze is onderzocht. Hoe langer het ras onderzocht is, hoe betrouwbaarder de opgegeven resultaten zijn. Daarnaast wordt gekeken naar de kleur van de voederbieten. Grofweg is er een onderscheid te maken tussen witte en gekleurde bieten (rood, geel, oranje). Gekleurde bieten zijn echt traditionele voederbieten, deze zijn over het algemeen wat zachter en hebben minder last van tarra. Witte bieten hebben een wat hoger drogestofgehalte en groeien wat dieper onder de grond.

Ook worden de rassen gescoord op de vroegheid van de grondbedekking. Dit is een belangrijke eigenschap, omdat een vroege grondbedekking ervoor zorgt dat onkruiden minder kans krijgen, waardoor er minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt hoeven worden. Daarnaast voorkomt een vroege grondbedekking uitdroging van de grond.

Daarnaast wordt er ook gekeken naar het percentage van de biet dat boven de grond groeit. Hoe groter het deel dat boven de grond groeit, des te minder er sprake zal zijn van tarra aan de biet. Bieten die ver boven de grond groeien, zijn wel wat lastiger te rooien dan bieten die voor het grootste deel onder de grond groeien. Een voederbiet die zo’n 45 procent boven de grond groeit, zit een beetje op het maximale om een goede rooibaarheid te garanderen.

Ook wordt er gescoord op bladgezondheid. Hoe beter de bladgezondheid, hoe langer er groei in de biet zit. Wanneer de bladgezondheid laag is en de biet nieuwe bladeren moet aanmaken, gaat dit ten koste van de groei van de biet. Een slechte bladgezondheid gaat dus ten koste van de potentiële voederbietenopbrengst.

De verse opbrengst geeft aan hoeveel tonnen je van het land kan halen. Het Rassenbulletin gebruikt hiervoor relatieve cijfers, dus hoe de verschillende rassen hierop scoren ten opzichte van elkaar. Verder wordt er op de rassenlijst gekeken naar het drogestofgehalte van de biet. Het drogestofgehalte is van invloed op de manier waarop de voederbiet gevoerd wordt. Een voederbiet met een gemiddeld tot laag drogestofgehalte is namelijk zachter en daardoor beter vers te voeren dan een voederbiet met een hoog drogestofgehalte, die weer beter geschikt is om te versnipperen en in te kuilen.

Kies het juiste voederbietenras op basis van de Rassenlijst
Wat wordt er niet onderzocht?

Ziektetolerantie is niet mogelijk om te onderzoeken door WUR Open Teelten, daarom wordt dit door de kweker zelf opgegeven. Wanneer de ziektedruk op je perceel groot is, bijvoorbeeld met rhizoctonia of rhizomanie, dan is ziektetolerantie de eerste eigenschap waarop je een voederbietenras moet selecteren.

Een andere eigenschap die WUR Open Teelten niet onderzoekt, is de schietgevoeligheid van voederbieten. Alle voederbietenrassen van DLF zijn zo veredeld dat deze veel minder schietgevoelig zijn. Met voederbieten van DLF kun je hierdoor al tot een maand eerder beginnen met voederbieten zaaien, dus vanaf half maart. Wanneer de voederbieten vroeg gezaaid worden, betekent dat dat zij een langer groeiseizoen hebben, dan wanneer de bieten pas in april gezaaid worden. Wanneer de bieten langer hebben om te groeien, betekent dit dat er aan het eind van het seizoen een hogere opbrengst gerooid kan worden.

Of je nu een akkerbouwer bent die voederbieten teelt om te verhandelen aan veehouders uit de buurt, of een veehouder die voederbieten vers dan wel versnipperd wil voeren, DLF heeft altijd een passend ras met hoge scores op de rassenlijst!

Bekijk onze voederbieten hier