Kruidenrijk grasland en diergezondheid

Het is bekend dat kruiden een positieve impact kunnen hebben op de diergezondheid. Maar wat doen die kruiden nu precies, en welke kruiden zijn dan belangrijk? In dit artikel lees je wat het toevoegen van kruiden aan je grasland kan betekenen voor de diergezondheid.

Waarom ook alweer kruiden in weidemengsels?

Veel kruiden zijn waard- en/of drachtplanten voor verschillende insecten. Kruiden kunnen goed groeien op matig voedselrijke gronden. En hebben een lagere stikstofbemesting nodig. Veel kruiden zitten namelijk hoog in hun stikstofefficiëntie. Kruiden kunnen goed tegen betreding en daarom fungeren kruidenmengsels prima als beweidingsmengsel. Kruiden kunnen, tegenover gras, de overhand nemen in de zomer. Kruiden zijn namelijk erg droogtetolerant en houden meer van de zomer dan gras dat doet.

Kruidenrijk grasland: welke soorten zijn belangrijk?

Smalle weegbree & cichorei

Misschien wel de meest bekende kruidensoorten zijn smalle weegbree en cichorei. Smalle weegbree zorgt voor een verbeterde penswerking en heeft een antibacteriële werking. De plant remt namelijk maag- en darmwormen in herkauwers. Smalle weegbree is erg smakelijk voor koeien en de nieuwste rassen hebben een verbeterde voederwaarde en opbrengst.
Cichorei heeft een negatief effect op de verschillende groeistadia van maag- en darmwormen in herkauwers. Door de hoge stikstofefficiëntie heeft de plant een lagere stikstofbemesting nodig. Cichorei is rijk aan verschillende mineralen zoals, zink, koper en zwavel.

Deze kruiden hebben niet alleen een positief effect op de diergezondheid, maar geven ook veel opbrengst in de zomer. Ben je op zoek naar een kruidenmengsel voor een productief kruidenrijk grasland? Kies dan voor MultiMax. Dit mengsel bevat bovenstaande kruiden: smalle weegbree & cichorei. Daarnaast zijn ook witte en rode klaver aan dit mengsel toegevoegd, evenals Engels raaigras en timothee. Gezamenlijk zorgen deze soorten voor een productief kruidenrijk grasland vanaf het vroege voorjaar tot het late najaar.

Kruidenrijk grasland: welke kruiden heb je nodig? | DLF

Rolklaver & duizendblad

Naast smalle weegbree en cichorei kennen we natuurlijk nog meer kruiden zoals rolklaver en duizendblad. Rolklaver is een kruid dat vaak terugkomt in verschillende kruidenmengsels. Deze soort verlaagt de methaanuitstoot bij herkauwers en heeft ook een negatief effect op de verschillende groeistadia van maag- en darmwormen in herkauwers.
Duizendblad is rijk aan mineralen en sporenelementen, maar staat vooral bekend om zijn hoge kobaltgehalte. Duizendblad stimuleert de opname omdat het voor koeien een erg smakelijke plant is. Het blad heeft een kruidige smaak, wat kan lijden tot een bittere smaak bij een te hoog aandeel in het rantsoen.

Wist je dat veehouders aangeven dat zij beduidend minder vaak de veearts hoeven te bellen sinds zij gestart zijn met kruidenrijk grasland?


Wel kruiden in je grasland maar (nog) niet ‘all-the-way’ gaan? Zaai dan niet het hele alfabet maar alleen de belangrijkste kruiden. Deze kruiden zitten in het mengsel DLF Kruiden Basis, wat je combineert met een gras(klaver)mengsel. DLF Kruiden Basis bevat bovenstaande kruiden: smalle weegbree, cichorei, rolklaver en duizendblad. Hierbij is rekening gehouden met de juiste verhoudingen zodat de kruiden geen invloed hebben op de smaak van de melk.

Kruidenrijk grasland: welke soorten zijn belangrijk? | DLF

Esparcette, wilde peen & karwij

Een andere vlinderbloemige die vaak terug komt in kruidenmengsels is esparcette. Deze plant heeft (ook) een negatief effect op de verschillende groeistadia van maag- en darmworden in herkauwers.
Wilde peen bevat, net als veel andere kruiden, veel mineralen. De plant draagt daarom ook bij aan de gezondheid van de dieren. Wilde peen bevat essentiële oliën die een antibacteriële- en antischimmelwerking hebben.
Karwij heeft een positief effect op de vruchtbaarheid. Daarnaast heeft karwij een verbeterde werking op de pens én bevat het, net als wilde peen, essentiële oliën die een antibacteriële- en antischimmelwerking hebben.

Wil je wel meer kruiden gaan zaaien én voldoen aan de kruideneisen van A-ware/PlanetProof? Dan biedt DLF Kruidenrijk uitkomst. DLF Kruidenrijk bevat smalle weegbree, cichorei, rolklaver, duizendblad, wilde peen, karwij, witte en rode klaver.