e
Published
1 .jun.2021

Late eerste snede: 5 tips voor maaien en inkuilen

De laatste eerste snedes en inmiddels ook tweede snedes worden nu gemaaid. De kou en regen van de afgelopen maand hebben er voor gezorgd dat er pas laat gemaaid kan worden, waardoor we nu te maken hebben met een zware eerste snede.

Wij geven je 5 tips voor een late eerste snede:
 

  1. Maai het gras niet te kort, maar op 7-8 centimeter. Dit zorgt voor een snellere hergroei.
  2. Bij voorkeur ’s morgens maaien, een dag laten liggen en de volgende dag ’s morgens inkuilen (veldperiode van twee dagen). Dit zorgt ervoor dat het gras zo koud mogelijk de kuil ingaat, waardoor de voedingswaarde beter bewaard blijft.
  3. Mocht de eerste snede zijn doorgeschoten en daardoor wat stengelig zijn geworden, dan kan de voederwaarde enigszins tegenvallen. Ter compensatie zou je de tweede grassnede iets eerder kun maaien, vooral als er over elkaar heen gekuild wordt.
  4. Bij stengelig gras zo kort mogeliik hakselen, dit bevordert de verteerbaarheid van het gras.
  5. Kuil een zware snede in bij een droge stofgehalte van 35-40%. Een natte kuil zorgt er namelijk ook voor dat het stengelige gras straks beter verteerbaar is.