Melkproductie verhogen met beter verteerbaar gras

Waarom zijn meer tonnen niet altijd de beste manier om de melkproductie van je koeien te verhogen? De snelheid van de voeropname en de uiteindelijke hoogte van de melkopbrengst wordt bepaald door de mate van verteerbaarheid van het gras. Dát bepaalt hoe efficiënt een koe energie uit het gras kan omzetten in melk. Uit gras met een betere verteerbaarheid kan een koe meer energie halen, deze heeft dus een hogere voederwaarde, waarmee zij meer melk kan produceren. Staar je daarom niet blind op tonnen grasopbrengst, maar denk ook aan de kwaliteit van het gras dat je je koeien voert.

Celwandverteerbaarheid: hoe zit dat?

Celwandverteerbaarheid gras

In de celinhoud ligt energie opgeslagen, die voor de koe goed te verteren is. Om de energie uit de cel te halen moeten eerst de celwand afgebroken, oftewel verteerd worden. De grascelwand bestaat uit goed verteerbaar cellulose, hemicellulose en niet-verteerbaar lignine. De niet-verteerbare lignine beperkt de hoeveelheid energie die er vrijkomt uit de grascel. Tegen de tijd dat er gemaaid moet worden, bestaan de DLF Fiber Energy grassen uit een lagere hoeveelheid lignine. Deze grascelwanden van deze grassen beschikken daardoor over een grotere hoeveelheid goed verteerbare celwanden, waardoor deze voedergrassen in zijn geheel beter en sneller verteerbaar zijn voor de koe. ​

Een betere verteerbaarheid zorgt voor een hogere melkproductie

Wanneer de verteerbaarheid toeneemt, betekent dit dat de koe meer energie kan opnemen uit het gras. Die extra energie gebruikt zij om meer plantaardig eiwit om te zetten in melkeiwit; oftewel meer melk in de tank dus! Tegelijkertijd zorgt de verbeterde verteerbaarheid er ook voor dat de totale voeropname ook hoger is. Elke 1% verbetering in celwandverteerbaarheid zorgt voor een ¼ liter meer melk per koe per dag. De DLF Fiber Energy grassen hebben een verbeterde celwandverteerbaarheid van 2-4%, wat gelijkstaat aan ½ tot 1 liter meer melk per koe per dag. Een simpele rekensom laat zien dat gras met een verbeterde celwandverteerbaarheid van 4% op een bedrijf met 100 koeien met 315 lactatiedagen per jaar goed is voor een meeropbrengst van meer dan 30.000 liter melk!

Celwandverteerbheid gras: wat doet dat voor de melkproductie?Benieuwd naar de praktijk? Lees hier de ervaring van melkveehouder Arnold van Dorp. De MilkMax-mengsels met Fiber Energy-rassen zijn de basis van het rantsoen, waarmee hij zo’n 12.000 liter melk per koe per jaar produceert.