"Microklaver in het gazon is geen onkruid"

Hovenier De Schutter propageert de toepassing van Microclover. Het gras op een natuurlijke manier sterker maken en minder hoeven bemesten. Dat is de clou van de inzet van Microclover, geleverd door DLF. De Antwerpse hovenier De Schutter is razend enthousiast over het bijvoegen van microklaver bij het inzaaien van gazons. Terwijl hij in het begin op scepsis stuitte, krijgt hij steeds vaker bijval voor Microclover. 'Mensen zien dat het gazon er mooi egaal en groen uitziet en stevig is, minder bemesting nodig heeft en onkruid weghoudt.'

Bij de aanleg van een nieuwe grasmat past De Schutter tegenwoordig, als het even kan, Microclover toe. 'Voorheen zaaiden we bijvoorbeeld op sportvelden een basisch mengsel. We willen het liefst eenmalig bemesten en met Microclover voeg je alvast een klein beetje bemesting toe, doordat het product stikstof bindt. Daarmee ben ik gaan experimenteren en dat is goed bevallen. Ik zie dat er minder onkruid in de gazons komt. Het is misschien even wennen, maar je moet met de klaver leren leven. Ik vind het ook echt niet lelijk. Er melden zich soms mensen met de vraag: ik heb klaver in mijn gazon, kan ik dat wegspuiten? Dan adviseer ik om het stilletjes te laten staan, want het geeft een natuurlijke bemesting. Bovendien wordt het gras steviger.'

"Microclover in het gazon is geen onkruid" | DLF

Klaver geen onkruid

Dit laatste is een belangrijk pluspunt van gras dat is aangevuld met Microclover, ten opzichte van gras zonder klaver. 'Zoals ik al zei, is het gazon sterker en bevat het minder onkruid, als je klaver al als onkruid wil aanmerken. Sommige mensen vinden van wel, maar ik vind klaver niet fout. Je moet natuurlijk geen grote hoeveelheden Microclover gebruiken, want dan wordt het gras overwoekerd. Op een beetje vochtige grond of schaduwrijke plekken blijft klaver doorgroeien, en dat is zeker niet de bedoeling. De kunst is om die klavergroei onder controle te houden.'
De Schutter is ruim drie jaar geleden begonnen met de eerste toepassing van Microclover op gazons. 'Onlangs hebben we een aantal gazons bekeken dat we destijds hebben ingezaaid met Microclover. Ik stond werkelijk versteld van de conditie van de grasmat en hoe mooi het eruitzag. Het betrof uiteenlopende gazons, van een parktuin met bomen tot een open tuin met heel schraal zand. Bij die laatste gaf de tuineigenaar sporadisch water en het gras bleef er mooi groen uitzien.'
Hij verwacht dat de behandeling met Microclover gunstig is voor instanties als gemeenten. 'Ik denk zeker dat het product in aanmerking komt voor het openbaar groen. Het wordt de laatste jaren steeds moeilijker en moeilijker om het gras goed te houden. Tenminste, die indruk heb ik wel. Ik merk in elk geval dat veel particulieren die weinig of niets doen om het gras in conditie te houden, het gazon opnieuw moeten inzaaien of weer moeten verticuteren. Met een natuurlijke, rustige voeding van de bestaande grasmat wordt deze alleen maar sterker. Ik zou Microclover tegelijk met een nieuwe inzaai toepassen. Om de klaver ertussen te brengen met een keer verticuteren of het zaad over het gazon te strooien, dat gaat hem niet worden. Zo heb ik Microclover een half jaar geleden op een bedrijfsterrein doorgezaaid. De klaver kwam er goed tussen, maar na het droge voorjaar was deze op veel plekken weer verdwenen. Zanderige grond verdroogt te veel in de volle zon, waardoor de klaver ook niet kan overleven.'

'Ik stond werkelijk versteld van de conditie van de grasmat en hoe mooi het er uitzag na het inzaaien met Microclover'

Geen beregening of bemesting

Zonder beregening blijft het gazon met Microclover het normaliter langer volhouden, stelt De Schutter. 'Een van de tuinen die ik het eerst ingezaaid heb, is door de eigenaar niet beregend en bemest. Het gazon kwam er nog heel proper uit. Dat is een fijne constatering. Ik merk dat mensen vaker vragen naar Microclover als het eenmaal voor hun gras is gebruikt. Maar het blijft afhankelijk van de keuze en smaak van mensen; sommigen willen een heel gelikt gazon waar niets vreemds tussenstaat, anderen vinden het leuk dat het gras met een bloemetje wordt opgefleurd of willen geen bemesting geven en laten het groen staan. Met Microclover zal er allicht schoner groen komen te staan.'
Zoals gezegd beschouwt De Schutter de microklaver niet als een onkruid. 'De traditionele grotere klaver zie je al snel tussen het gras. Dit is zeker niet het geval met microklaver, die niet meteen opvalt. Ik maak geen punt van wat klaver op het gazon, evenals de klanten bij wie ik Microclover gezaaid heb. Deze tuineigenaren bemesten ook veel minder. Degenen bij wie ik het traditionele gras inzaai, komen continu vragen om nieuwe meststoffen. De anderen hoor ik bijna niet. Als ze een keer bemesten, dan doen ze het op het juiste moment, zodat de klaver wat onder controle blijft. In september zou je nog eens een najaarsbemesting (niet te veel stikstof en wat fosfor en kali) kunnen doen, want dat onderdrukt de klaver en dan gaat het gras sterk de winter in. Zo krijg je gras terug op plekken, waar de klaver dreigt te overwinnen. Als je alleen in het voorjaar bemest, dan is het gras na de volgende winter helemaal leeg gemolken. Dit soort ervaringen wisselen we samen met DLF uit.'

Microclover zorgt jaarrond voor een groen gazon | DLF

Juiste omstandigheden

Hij adviseert om Microclover met enkele handscheppen in verhouding tot een volle zak graszaad te strooien. 'Het gaat maar om een paar procent Microclover-inzaai. Als je het onder de juiste omstandigheden en op het juiste tijdstip inzaait, komt de microklaver er altijd tussen. In de winter heeft het bijvoorbeeld geen zin.'
Volgens de hovenier is Microclover zeer nuttig voor vochtige, schaduwrijke plekken. 'Neem bijvoorbeeld het gras onder bomen in het park: daar is het een kwestie van ander onkruid, zoals weegbree of pisplant, te onderdrukken. Zo krijg je een gezonder, egaler gazon.'

De Schutter vraagt zich af waarom je een gazon dat nieuw ingezaaid wordt, niet een kleine hoeveelheid Microclover zou meegeven. 'Daar kun je je geen buil aan vallen. Als de klaver er niet tussenkomt, dan groeit het gras ook niet goed. Wij zien dat nieuwe gazons met een toevoeging van microklaver het beter doen en mooier ogen dan de traditioneel ingezaaide grasmatten zonder microklaver. Bij de grote klanten hoor je niemand over de klaver tussen het gras, want het ziet er mooi groen uit. Wij proberen een gazon altijd zo netjes en goed mogelijk af te leveren. Ik zou het iedereen aanraden om Microclover te gebruiken, zeker gemeenten voor het openbaar groen. En de kosten zijn het ook niet.'