Natuurlijk gras - de juiste keuze voor het milieu

Verboden op kunstgrasinfills bieden nieuwe kansen voor natuurlijk gras. Ontdek de verbeterde graszaadoplossingen die slijtage-, droogte- en ziekteresistentie bevorderen.

De EU heeft besloten om producten van oude banden als infill in kunstgras voetbalvelden te verbieden. Dit is goed nieuws voor ons milieu en betekent dat natuurlijk gras of hybride grasvelden alleen maar actueler worden.

Dankzij voortdurende inspanningen van plantenveredelaars om traditionele en innovatieve nieuwe soorten te verbeteren, zijn er graszaadoplossingen geïntroduceerd die de slijtage-, droogte- en ziekteresistentie verbeteren. Het onderhoud en beheer van natuurlijke grasvelden zijn ook aanzienlijk verbeterd.

Volgens de Europese Chemicaliënagentschap (ECHA) eindigen jaarlijks 16.000 ton korrels die worden gebruikt in kunstgras in het milieu. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat chemicaliën van deze kunstgrasvelden het milieu kunnen vervuilen met schadelijke stoffen zoals kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's), zware metalen en ftalaten. Een van de sterkste argumenten voor de keuze van natuurlijk gras is dat het veruit de meest duurzame, milieuvriendelijke en koolstofvriendelijke optie is.

Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen voor een schonere en groenere toekomst voor onze planeet - we hebben allemaal onze rol, hoe klein ook, te spelen. Het is aan individuen om positieve keuzes te maken, of dat nu het recyclen van huishoudelijk afval, fietsen naar het werk of het kiezen van natuurlijk gras boven kunstgras is in een professionele omgeving.

Veel clubs en gemeenten zoeken naar manieren om hun CO2-voetafdruk te verkleinen of CO2-neutraal te worden. Het aanleggen en behouden van natuurlijke grasvelden kan hierbij cruciaal zijn.

Ter illustratie - voor elk kunstgrasveld dat wordt aangelegd, zou een natuurlijk grasveld moeten worden aangelegd om de broeikasgassen te compenseren en de uitgestoten CO2 te neutraliseren.

Ontbossing is, heel terecht, één van de meest bekritiseerde activiteiten in verband met de negatieve klimaatimpact die ontbossing heeft. Maar wist je dat de jaarlijkse zuurstofproductie en CO2-vastlegging van één hectare gras groter is dan die van één hectare bos? Wanneer je dit weet is het wel duidelijk waarom we vooral méér natuurlijk gras nodig hebben!