Succesvol een gazon met Microclover inzaaien: zo doe je dat!

Voor veel hoveniers en loonwerkers is het inzaaien van een gazon met Microclover nog nieuw. Maar laat je niet afschrikken! Hoewel het een iets andere methode vereist dan het inzaaien van een traditioneel gazon, biedt Microclover tal van voordelen. Denk aan een groener en gezonder gazon met minder onderhoud. In dit artikel delen we een stapsgewijze handleiding voor het inzaaien van een gazon met Microclover, zodat je meteen aan de slag kunt!

STAPPENPLAN

 1. Grond egaliseren en aanlopen zodat je verzakkingen later tegengaat.
 2. Toplaag losharken.
 3. Benodigde DLF recreatie/sport grasmengsel goed mengen met het Microcloverzaad.
  Informeer bij je dealer naar het juiste graszaadmengsel.
 4. De dosering voor Microclover in een gazon is 35 gram voor 25 m².
  Voorbeeld: gazon van 750 m² = 18,75 kg graszaad + 1,05 kg Microclover.
 5. Verspreid het gazonmengsel zo goed mogelijk over het in te zaaien oppervlak. Gebruik een kunstmeststrooier voor het beste resultaat. Zaai het mengsel in twee keer voor een nog betere verdeling. Als de Microclover apart wordt ingezaaid kan het met droog metselzand gemengd worden voor een betere verdeling.
 6. Hark het ingezaaide stuk zeer oppervlakkig in.
 7. Het is aan te raden om gelijktijdig met inzaaien ook bemesting toe te voegen.Informeer bij je dealer naar het beste bemestingsadvies.

IDEALE OMSTANDIGHEDEN

Zaaitijd: april t/m september.
Temperatuur: 15 tot 25 ºC
Kiemduur: 2 à 3 weken.
Zaaidiepte: oppervlakkig

NAZORG

1. Als het gazon is doorgezaaid deze regelmatig beregenen zodat de toplaag niet uitdroogt.
2. Vaak en kleine hoeveelheden per keer beregenen.

Inzaaien Microclover - Stappenplan naar succes | DLF