Vanggewas gelijktijdig inzaaien met de mais: voordelen, maar let op gewaskeuze

Voorkom dat je mais moet oogsten voordat deze optimale rijpheid heeft bereikt. Zaai gelijktijdig met de mais een traaggroeiend vanggewas in, zo voorkom je opbrengstverliezen en kun je in één werkgang de mais en het vanggewas zaaien. Zo bespaar je tijd én geld!

Sinds 2019 is het verplicht om op zand- en lössgrond waar mais geteeld wordt voor 1 oktober een vanggewas te zaaien. Voor andere grondsoorten zoals klei en veen is het inzaaien van een vanggewas niet verplicht. Toch is ook op deze gronden het zaaien van een vanggewas aan te bevelen.

Wat zijn de voordelen van een vanggewas?

  • Stikstofbesparing doordat het vanggewas uitspoeling voorkomt;
  • Extra organische stofopbouw in de bodem;
  • Verbetering van de bodemstructuur;
  • Telt mee voor de vergroeningseisen (op andere gronden dan zand en löss, waar het zaaien van een vanggewas verplicht is).

Wanneer vanggewas inzaaien?

Er zijn drie momenten waarop je een vanggewas kunt inzaaien:

  1. Gelijkzaai: zaai het vanggewas gelijktijdig met het inzaaien van de mais.
  2. Onderzaai: zaai het vanggewas voor het sluiten van de rijen, in het 6e tot 8e bladstadium van de mais.
  3. Nazaai: zaai het vanggewas na de maisoogst.

Wat zijn de voordelen van gelijk- of onderzaai ten opzichte van nazaai?

Tegelijk inzaaien en onderzaai heeft als grote voordeel dat de mais niet vroegtijdig geoogst hoeft te worden om aan de uiterste zaaidatum van 1 oktober te voldoen. Hierdoor worden opbrengstverliezen voorkomen wanneer de mais tot na 1 oktober nodig heeft om tot volledige rijping te komen. Gelijkzaai en onderzaai hebben hierdoor ook geen invloed op de rassenkeuze van de mais, waar het bij nazaai aan te bevelen is om alleen met vroege maisrassen te werken. Tegelijkertijd heeft het vanggewas bij gelijkzaai en onderzaai meer tijd om zich te ontwikkelen. Het vanggewas zal hierdoor meer stikstof vastleggen en ook meer organische stof opbouwen.

Waar op letten bij gelijkzaai van het vanggewas?

Wanneer je ervoor kiest om het vanggewas gelijktijdig met de mais in te zaaien is het belangrijk om te kiezen voor zeer traaggroeiende grassoorten. Wanneer er een vanggewas wordt gezaaid dat zich te snel ontwikkelt, gaat deze concurreren met de mais. Dit heeft een negatieve impact op de groei van de mais, en kost uiteindelijk opbrengst. Een traaggroeiende soort, zoals Rietzwenk Onderzaai, is weinig concurrerend met de mais. Hierdoor is de maisopbrengst vergelijkbaar met de opbrengst bij nazaai.

Verschillen maisopbrengst gelijkzaai en nazaai | DLFBron: Onderzoek Grondig Boeren met Mais in Brabant

Bij gelijktijdig inzaaien is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beperkt, deze kunnen namelijk een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het vanggewas. Anderzijds kan gewasbescherming in een lage dosering de concurrentie met de mais tegengaan. Overleg over het gebruik en de dosering van gewasbeschermingsmiddelen altijd met een specialist.

Rietzwenk Onderzaai: de beste keuze voor gelijktijdig inzaaien van het vanggewas

Rietzwenkgras ontwikkelt zich traag en houdt zich goed staande onder de schaduw van de mais. Na de maïsoogst staat er een standvastig gewas met sterke en diepe beworteling. De wortelmassa draagt bij aan de opbouw van de organisch stof in de bodem en legt stikstof vast. Het gewas ontwikkelt zich eerst sterker onder de grond, waardoor er veel organische stof wordt vastgelegd. Met Rietzwenk Onderzaai kun je mais en een vanggewas in één werkgang zaaien.

Gelijkzaai mais vanggewas | Gebruik traaggroeiende soorten | DLF

Koop Rietzwenk Onderzaai bij een verkooppunt bij jou in de buurt.
Neem contact op met één van onze accountmanagers voor meer informatie.