Voorkom opbrengstverliezen door bodemverdichting.

Zware machines, intensieve bodembewerking en extreme weersomstandigheden hebben een duidelijk merkbaar effect op de bodem. In Nederland heeft naar schatting 45% van de bodems te maken met verdichting. Bij bodemverdichting vermindert het aantal poriën in de bodem, en worden de poriën kleiner. Dit leidt tot afname van zuurstof in de bodem en afname van bodemleven. Daarnaast is de bodem moeilijker te bewerken en wordt de beworteling van gewassen beperkt. Een verdichte bodem kan minder water, nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen opnemen, en leidt uiteindelijk tot lagere gewasopbrengsten.

Een goede bodemstructuur, zonder verdichte laag, is van groot belang bij extreme weersomstandigheden. Wanneer er in korte tijd veel neerslag valt, zorgt een goede bodemstructuur ervoor dat de bodem meer water kan opnemen. Een dichtgeslagen bodem neemt weinig water op. Tijdens periodes van heftige regenval spoelt het water, samen met kostbare nutriënten weg, en komen daardoor niet ten goede van het volggewas.

Groenbemesters dragen bij aan de verbetering van de bodemstructuur doordat zij een grote hoeveelheid organische stof aan de bodem leveren. Door hun beworteling maken groenbemesters de bodem luchtiger en doorbreken verdichte lagen. Zo kan de bodem meer water opnemen wanneer er veel neerslag valt. Een goede bodemstructuur is niet alleen belangrijk in periodes met veel regenval, maar juist ook voor periodes van droogte. Een luchtige bodem, die veel water kan opnemen, heeft een hoger grondwaterpeil. Hoe hoger het grondwaterpeil, hoe langer gewassen het grondwater kunnen bereiken in periodes van droogte. Tegelijkertijd zorgt een verbeterde bodemstructuur er ook voor dat de wortels makkelijker en dieper kunnen groeien dan in een verdichte bodem, en daardoor het grondwater beter kunnen bereiken.

Groenbemesters voorkomen bodemverdichting | DLFEen goede bodemstructuur leidt tot meer opbrengstzekerheid bij extreme weersomstandigheden. Neem groenbemesters op als een vast onderdeel van het bouwplan, zo draag je elk jaar bij aan de opbouw van organische stof en het verbeteren van de bodemstructuur.

Klik hier als je meer wil weten over groenbemesters. Hulp nodig bij keuze voor de juiste groenbemester voor jouw perceel? Onze productkiezer NL of productkiezer BE laat eenvoudig zien welke groenbemester de beste keuze is voor jou.