Wat is het verschil tussen onze voederbietenrassen?

Opbrengst, ziektetolerantie en drogestofgehalte. Lees hier hoe onze verschillende rassen presteren.

Op dit moment bieden wij vier voederbietenrassen aan. De voederbiet Bergman is goed geschikt voor akkerbouwers die voederbieten willen telen om te verhandelen aan veehouders uit de omgeving. De voederbieten Delicante en Bangor zijn perfect voor veehouders die verse voederbieten willen voeren. De voederbiet Elicieuse (voorheen DM8134) is de juiste keuze voor veehouders die voederbieten willen inkuilen met de mais.

Lage schietgevoeligheid voederbieten: zaai eerder voor meer opbrengst

Alle voederbietenrassen van DLF zijn zo veredeld dat deze veel minder schietgevoelig zijn. Met voederbieten van DLF kun je al tot een maand eerder beginnen met voederbieten zaaien, dus vanaf half maart. Wanneer de voederbieten vroeg gezaaid worden, betekent dat dat zij een langer groeiseizoen hebben, dan weer de bieten pas in april gezaaid worden. Wanneer de bieten langer hebben om te groeien betekent dit dat er aan het eind van het seizoen een hogere opbrengst geoogst kan worden.

Voederbiet Elicieuse (voorheen DM8134): hoge opbrengst en ziektetolerant

De Elicieuse is ons nieuwste ras en loopt nu drie jaar mee in de onderzoeken voor de Nederlandse rassenlijst. Deze voederbiet is wat harder door het hogere drogestofgehalte, dit maakt deze biet perfect voor veehouders die voederbieten willen inkuilen of slurven.

Eigenschappen:
• Drogestofgehalte biet van ca. 17-18%
• Hoge drogestofopbrengst
• Erg goede cercospora tolerantie
• Goede meeldauw tolerantie
• Minder schieters dan gemiddeld.
• Rode kegel ovaalvorming biet

Voederbieten van de rassenlijst 2022 | DLFVoederbiet Bergman: veel tonnen, makkelijk te oogsten

Bergman heeft een hoog drogestofgehalte en is makkelijk te oogsten. Deze biet is de juiste keuze voor de akkerbouwer die voederbieten teelt voor veehouders uit de omgeving. Doordat deze biet wat harder is, is inkuilen de beste manier van bewaren en vervoederen. Bergman heeft een zeer lage schietgevoeligheid, waardoor deze al vanaf half maart gezaaid kan worden.

Eigenschappen:
• Rhizomanie tolerant
• Lage schietgevoeligheid
• Hoge drogestofopbrengst
• Drogestofgehalte van ca. 22%
• Gelijkmatige hoogte boven de grond (ca. 6 cm)

Voederbiet Delicante: hoge opbrengst, perfect om vers te voeren

Delicante is een traditionele voederbiet met een wat lager drogestofgehalte. Deze biet is hierdoor wat zachter en daarmee perfect voor veehouders die voederbieten vers willen voeren.

Eigenschappen:
• Hoogste verse opbrengst
• Drogestofgehalte van ca. 16%
• Witte biet

Dit zijn voederbieten van de rassenlijst 2022 | DLFVoederbiet Bangor: sterke en hoge prestaties.

Bangor is ook een wat meer traditionele voederbiet met een wat lager drogestofgehalte. Deze biet is hierdoor wat zachter en daarmee perfect voor veehouders die voederbieten vers willen voeren.

Eigenschappen:
• Drogestofgehalte van ca. 18%
• Zeer gladde biet
• Gemakkelijk te oogsten
• Zeer laag grondtarra

DLF voederbietenrassen worden beproefd door Wageningen University & Research

Naast onze eigen onderzoeken worden onze rassen ook beproefd door WUR Open Teelten. In dit onderzoek worden onder andere drogestofgehalte van de biet, vroegheid grondbedekking en gezondheid van het blad beoordeeld. Bekijk hier het Rassenbulletin Voederbieten voor zand- en kleigronden 2022.