Wat is tetraploïde Engels raaigras?

Engels raaigras is de meest gebruikte soort in grasmengsels die in Nederland gezaaid worden. Binnen deze soort maken we onderscheid tussen tetraploïde rassen en diploïde rassen.

De celkernen van grasrassen bevatten normaalgesproken twee sets van zeven chromosomen. Dit worden ook wel diploïde grassen genoemd. Veredelingsprocessen hebben ervoor gezorgd dat er ook grasrassen worden gekweekt met vier sets van deze chromosomen, oftewel tetraploïde grassen. In vergelijking met diploïde Engels raaigras heeft tetraploïde Engels raaigras over het algemeen een snellere begingroei, is minder gevoelig voor ziekten (denk aan roesten), scoort beter op droogteresistentie en heeft een prima wintervastheid. Om deze redenen wordt tetraploïde Engels raaigras al decennia gebruikt als onderdeel van de ruwvoerproductie voor de veehouderij.

Tetraploïde Engels raaigras heeft een snellere begingroei, een hogere mate van ziektetolerantie en is beter bestand tegen droogte dan diploïde Engels raaigras.

De laatste jaren zijn de tetraploïde Engels raaigrasrassen ook behoorlijk in opkomst voor toepassing op sportvelden, (speel)gazons en recreatieterreinen. De nu aanbevolen tetraploïde rassen kiemen en vestigen zich sneller dan diploïde rassen, zijn aanzienlijk droogtetoleranter en hebben een hogere mate van ziekteresistentie. Tetraploïde Engels raaigras onderscheidt zich verder van diploïde rassen door een uitgebreidere en grotere wortelmassa. Hierdoor verbetert de opname van vocht en meststoffen en kan de totale mestgift omlaag. Deze eigenschappen zijn zeer wenselijk bij de toenemende beperking in watergift en gewasbeschermingsmiddelen. De rassen zijn bovendien goed bestand tegen bespeling, ze zijn goed wintervast, zouttoleranter en hebben een mooie groene kleur.

DLF - Verschil wortels diploïde vs. tetraploïde Engels raaigrasDLF - Kiempercentage 4turf
4turf® is de nieuwste generatie tetraploïde Engels raaigras van DLF, ontwikkelt voor een snellere vestiging, sterkere en diepere beworteling en een hogere stresstolerantie dan diploïde Engels raaigras. 4turf® is beter bestand tegen uitdagende omstandigheden, zoals droogte, kou, ziekte en betreding.