Wat zijn de voordelen van kruidenrijk grasland?

Elk jaar zijn er meer boeren die beginnen met kruidenrijk grasland, maar wat zijn nou eigenlijk de belangrijkste redenen om de overstap van standaard grasland naar kruidenrijk grasland te maken? Wij geven hier een overzicht van de zes belangrijkste voordelen.

1. Kruidenrijk grasland bespaart stikstof

Kruidenrijk grasland kan vergelijkbare drogestof opbrengsten produceren als Engels raaigras, maar voor een significant lagere hoeveelheid stikstofbemesting. Een lichte kunstmestgift of drijfmestgift vroeg in het voorjaar is voldoende om het gras en de kruiden op gang te brengen. Wanneer de vlinderbloemigen in het mengsel ontwikkeld zijn, zullen zij stikstof binden en zijn zij verantwoordelijk voor de stikstoflevering aan het grasland. Er wordt dan niet meer bemest met stikstof, wat een grote financiële besparing voor de veehouder is.

2. Kruidenrijk grasland is meer droogtetolerant dan standaard grasland

De diepwortelende soorten zoals rode klaver, rolklaver, wilde peen en cichorei maken een kruidenrijk grasland veel droogtetoleranter dan een grasland van 100% Engels raaigras. Door hun diepe wortels kunnen kruiden vocht uit diepere bodemlagen halen, waardoor het grasland beter bestand is tegen langere periodes van droogte. Tegelijkertijd zorgt de diepere en betere beworteling van kruiden ook voor een beter waterbergend vermogen van de bodem, waardoor er in de bodem meer water beschikbaar blijft.

3. Kruidenrijk grasland heeft een betere zomeropbrengst

Gras begint te groeien bij een bodemtemperatuur van rond de 8 graden, de sterkste grasgroei vindt plaats bij een bodemtemperatuur van ongeveer 15 graden. Wat betekent dat gras het meeste opbrengt in de lente en de vroege zomer. Dit is de periode wanneer kruiden en vlinderbloemigen nog in ontwikkeling zijn. In de zomer, en dus bij hogere temperaturen, zakt de productie van gras wat in, maar nemen kruiden en vlinderbloemigen het over. Gezamenlijk zorgen gras, kruiden en vlinderbloemigen op deze manier voor een stabiele opbrengst vanaf het vroege voorjaar tot de herfst.

4. Kruidenrijk grasland is een eiwitrijk voedergewas

Kruidenrijk grasland is met name door de vlinderbloemigen een bron van goed verteerbaar en eiwitrijk ruwvoer. Met kruidenrijk grasland haal je dus automatisch meer eiwit van eigen land en kun je besparen ook de aankoop van eiwitrijke producten.

Wat zijn de voordelen van kruidenrijk grasland? | DLF
5. Kruidenrijk grasland draagt bij aan een betere koegezondheid

Kruidenrijk grasland heeft een positieve impact op de koegezondheid door de extra vitaminen en mineralen uit de kruiden. Zo is smalle weegbree rijk aan zink en levert duizendblad veel kalium en koper. Van bijvoorbeeld cichorei is het bekend dat het de ontwikkeling van maag- en darmwormen tegengaat. Naast dat kruidenrijk grasland erg gezond is, zorgt het voor een meer gebalanceerd rantsoen en vinden de koeien het heel erg smakelijk.

6. Kruidenrijk grasland is een goede keuze voor natuur- en klimaat

Het gebruik van kruidenrijk grasland heeft ook veel voordelen voor natuur en klimaat zoals een verminderde uitstoot van lachgas en uitspoeling van nitraat door het verminderde mestgebruik. Daarnaast zorgt kruidenrijk grasland ook voor meer koolstofvastlegging door de diepe beworteling van de verschillende soorten. Tegelijkertijd draagt kruidenrijk grasland bij aan een verbeterde biodiversiteit. Zo voeden verschillende bestuivers zich aan de bloeiende planten en vinden (weide)vogels een broedplaats. Daarnaast wordt ook het ondergrondse bodemleven gestimuleerd.

Meer weten over kruidenrijk grasland? Bekijk dan onze overzichtspagina over kruidenrijk grasland, waar je meer interessante artikelen kunt vinden zoals:

Kruidenrijk grasland inzaaien doe je zo!
Beheer van kruidenrijk grasland: waar moet je rekening mee houden?
Kruidenrijk grasland: winstgevend én duurzaam

Of bekijk hier onze kruiden- en klavermengsels.