Wereldleider op het gebied van gras ontwikkelt nu ook suikerbieten

Met jaarrond gezonde rassen akkerbouwers helpen

DLF is niet alleen ‘wereldmarktleider op het gebied van gras’, maar inmiddels ook actief met het veredelen van suikerbieten. Met Laser en Cockpit staan de eerste twee rassen op de rassenlijst en daar moeten er ‘snel’ meer aan worden toegevoegd. ‘Voor akkerbouwers draait het om de financiële opbrengst, wij willen daaraan bijdragen met bieten die ziekteresistent zijn en daardoor het hele jaar gezond.’

Frank de Dobbelaere is als accountmanager al vijftien jaar verbonden aan DLF, de coöperatie waarbij zo’n 3500 Deense boeren zijn aangesloten en die ook een vestiging heeft in het Zeeuwse Kapelle. Hij is er trots op dat zijn werkgever tijd en geld stopt in het ontwikkelen van resistente rassen.

Veredeling nieuwe suikerbietenrassen | DLFDLF neemt in 2017 de suikerbietenactiviteiten over van Sygenta. Het bedrijf gaat verder onder de naam DLF Beet Seeds en de bekende suikerbietenmerken Maribo en Hilleshög blijven bestaan. Inmiddels zijn daar twee in eigen beheer ontwikkelde rassen aan toegevoegd: Laser en Cockpit staan op de nieuwste aanbevolen rassenlijst.

De Dobbelaere daarover: ‘Het is voor de sector heel belangrijk dat wordt gewerkt aan de ontwikkeling van resistente rassen. Dat DLF dat lef heeft, is mooi. Daarin zijn we niet de enige en dat is maar goed ook. Research & development is duur en daardoor niet vanzelfsprekend, ook omdat je in de eerste fase meer kosten maakt dan dat je opbrengsten hebt.’

De accountmanager noemt genetica als het geheim achter deze ontwikkeling. ‘Kruisingen, kruisingen en kruisingen’, legt De Dobbelaere uit. ‘De goede eigenschappen van de verschillende rassen op de juiste manier met elkaar combineren. Daarbij gaat het om de suikeropbrengst, de wortelopbrengst en de resistentie. En de doelstelling om een suikerbiet zo lang mogelijk gezond te houden.’

Durf met nieuwe rassen te werken

Met een goede of verbeterde ziekteresistentie kan een positieve invloed worden uitgeoefend op de eerste twee eigenschappen. Eveneens van belang, omdat vanuit de politiek steeds meer beperkingen worden opgelegd als het gaat om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

‘En de suikerprijs’, vult De Dobbelaere aan. ‘Het komt er kort samengevat toch op neer dat de suikerproducenten bepalen wat wordt betaald per kilo en dan helpt het als de opbrengst van de wortel en het suiker zo groot mogelijk is.’

Resistente suikerbieten spelen dus een belangrijke rol bij de financiële opbrengsten van akkerbouwers. ‘Daar komt nog bij dat je als akkerbouwer zo weinig mogelijk bewegingen wilt doen om een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren. Iedere keer dat je met je materiaal het land op moet, maak je immers kosten.’

Hij adviseert telers om in de zaadplannen ruimte te maken voor nieuwe rassen. ‘Dat hoeft niet meteen een grote oppervlakte te zijn’, legt De Dobbelaere uit. ‘Je kunt echter wel de risico’s spreiden door te werken met andere rassen. Daardoor leer je soorten kennen en maak jij jezelf ook minder afhankelijk van je bestaande aanbod.’

De accountmanager verwijst naar gesprekken in de zomermaanden met meerdere akkerbouwers die Laser hebben gezaaid naast hun vertrouwde rassen. ‘Zij vertelden me dat dit nieuwe ras het onder droge omstandigheden een stuk beter deed dan de andere rassen op hetzelfde perceel.’

Suikerbiet Laser in de praktijk: bladgezondheid op 25 oktober 2022 | DLFDrie belangrijke ziekten

Er zijn drie belangrijke ziekten: rhizoctonia, bietencysteaaltjes en rhizomanie. ‘Voor de markt geldt dat 75 procent van de rassen resistent is tegen de eerste twee risico’s’, vertelt De Dobbelaere. ‘Maar Laser en Cockpit zijn juist resistent tegen rhizomanie.’

Laser - dat afgelopen maart voor het eerst de grond in is gegaan na twee jaar aan onderzoek - biedt echter meer voordelen. ‘Het is een erg robuuste suikerbiet met de snelste grondbedekking (9), waardoor minder kans is op onkruiden. Daarnaast is de wortelopbrengst hoog (101) en heeft het met een acht één van de beste tolerantiecijfers als het gaat om cercospora.’

De Dobbelaere vervolgt: ‘De suiker- en financiële opbrengsten zijn goed - beide 98 -, de bieten hebben weinig last van schieters en ze zijn goed te oogsten. Ook de eerste resultaten van de Cockpit zijn goed, maar deze bevindt zich nog in de experimentele fase en is daardoor op dit moment beperkt beschikbaar.’

Multiresistente rassen

Als het aan DLF ligt, komen daar in de toekomst nieuwe rassen bij. Het bedrijf werkt hard aan veredeling van robuuste en duurzame suikerbietenrassen. Klimaatverandering en een verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gaan zorgen voor een toenemende vraag naar meer resistente en droogtetolerante rassen.

Voor de komende jaren ligt de nadruk op de ontwikkeling van multiresistente rassen, die een gecombineerde en verbeterde resistentie hebben tegen rhizomanie, cercospora, vergelingsziekte en nematoden. Daarnaast wordt gewerkt aan resistentie tegen aphanomyces (een bodemschimmel).

Onderzoek nieuwste suikerbietenrassen | DLFNieuwe suikerbietenrassen met deze verbeterde eigenschappen worden in de komende jaren door DLF gelanceerd. De Dobbelaere: ‘Het mooie is dat we met Laser en Cockpit nu de eerste goede resultaten hebben geboekt. Cockpit voor de vroeglevering en Laser voor daarna.’

Dit artikel is op 23 december 2022 verschenen in Akkerwijzer.
Tekst: Rik Leonards