Winnaars verkiezing Beste Graslandboer in Denemarken

De winnaars van de Veeteelt verkiezing voor Beste Graslandboer zijn met DLF afgereisd naar Denemarken. Lees hier de ervaring van de winnaars.

Begin april zijn de winnaars van de Veeteelt verkiezing voor Beste Graslandboer door DLF afgereisd naar Denemarken. Thomas van Tetering (Coördinator Productmanagement en Marketing) en Lieke Luiten (Ruwvoerspecialist) hebben de winnaars en hun partners mee op rondreis genomen langs het veredelingsstation van DLF in Store Heddinge, de proefvelden van onze voedergrassen en een gangbare en een biologische melkveehouderij.

De Beste Graslandboer wordt gekozen op basis van hun graslandmanagement, een bezoek van de jury en de stem van het publiek. In 2019 was Auke Spijkerman de winnaar van de Beste Graslandboer, in 2021 ging de prijs naar Joeri Ham. De winnaar van 2020, Jan Vonk, kon helaas niet mee met de reis.

Inzet dna-technieken

‘Het was super leerzaam om te zien wat er allemaal komt kijken bij het veredelen van grasrassen’, zo vertelt Auke Spijkerman in reactie op het bezoek aan het veredelingsstation in Store Heddinge. ‘Er wordt zelfs gebruikgemaakt van dna-technieken om snellere vooruitgang in de grasveredeling mogelijk te maken.’

Beste Graslandboer Verkiezing Veeteelt | DLFGras akkerbouwmatig telen

Het bezoek aan een biologisch bedrijf met 900 hoogproductieve jerseys en een bedrijf met 320 Deense roodbontkoeien maakte indruk op Joeri Ham. ‘Daar werd gras akkerbouwmatig geteeld en er lag een rijk rantsoen voor het voerhek.’ Het jerseybedrijf paste weidegang toe, maar het weidegras nam geen groot aandeel in het rantsoen in. ‘Er werd hard gevoerd en opvallend was dat ze vanwege de droge zandgrond weidegang toepasten op festulolium.’ De weidegang moest ook plaatsvinden tussen de drie melkbeurten door. ‘Er was wel goed over het systeem van dagelijks omweiden gedacht, maar als je zo’n groot koppel weidt, is het lastig om er veel vers gras in te krijgen. Zo’n bedrijfssituatie is niet vergelijkbaar met die van ons.’

Beste Graslandboer 2022 | DLFMeer aandacht voor droogteresistentie

De keuze voor festulolium was vooral opbrengstgedreven, zo hoorde Auke Spijkerman. ‘De veehouder werkte op droge zandgrond. Juist onder droge omstandigheden kan festulolium blijven groeien, omdat het langere wortels maakt’, vertelt Auke naar aanleiding van de verhalen die hij hoorde in Denemarken. Hij maakte ook de vertaalslag naar zijn eigen bedrijf. ‘We hebben ook droogtegevoelige gronden en we passen veel weidegang toe. De laatste jaren zaaien we wel eens een aantal percelen door en ik denk dat het goed is om meer te gaan letten op eigenschappen zoals droogteresistentie.’

Beste Graslandboer reis naar Denemarken | DLFGeslaagde reis

De winnaars van de Beste Graslandboer-verkiezingen kijken terug op een geslaagde reis. ‘We hadden niet altijd geluk met het weer, maar we hebben veel gezien’, besluit Auke. ‘Het is altijd leuk om te ervaren hoe andere boeren werken en ook hoe enthousiast mensen kunnen vertellen over gras.’

Reis Beste Graslandboer | DLF