DLF Fiber Energy - All you can eat

 

Meer melk met DLF Fiber Energy
Een hogere verteerbaarheid staat gelijk aan een hogere opname

DLF Fiber EnergyDe maag van een koe kan maar een bepaalde hoeveelheid gras tegelijkertijd verteren. Daarnaast wordt het verteren ook nog eens bemoeilijkt doordat er slecht verteerbare vezels in gras zitten. DLF is constant bezig met het veredelen en ontwikkelen van grassen met een betere voederwaarde voor de koe. Deze nieuwe grassen met veel verteerbare vezels noemen wij DLF Fiber Energy.

DLF Fiber Engery gras heeft beter verteerbare celwanden dan normaal gras. De voederwaarde van dit gras is dus vele malen hoger. Met als uiteindelijk resultaat: een hogere melkopbrengst van uw koe!

De voordelen van een betere celwandverteerbaarheid
voor de veehouder

  • 1% betere celwandverteerbaarheid verhoogt de melkproductie met gemiddeld ¼ liter per koe per dag.
  • 8% betere celwandverteerbaarheid (DLF Fiber Energy) verhoogt de melkproductie met gemiddeld 2 liter per koe per dag.


Meer opbrengst uit elke hap gras

Met DLF Fiber Energy verhoogt u de kwaliteit van uw ruwvoer. Koeien zullen dit gras veel beter verteren. Met dezelfde hoeveelheid gras wordt meer melk geproduceerd. Het is zelfs zo dat als de verteerbaarheid met 2% stijgt, de melkproductie per koe, per dag met ½ liter toeneemt! Daarnaast blijft de celwandverteerbaarheid op een hoger niveau en blijft het ook in een lager groeistadia van betere kwaliteit dan normaal engels raaigras. Dit geeft meer oogstflexibiliteit voor uw met de zekerheid van een goede voederwaarde en melkopbrengst.


We turn science into growth!

DLF Fiber Energy is ontwikkeld omdat we, naast het verbeteren van de opbrengst en ziekteresistentie, ons met name richten op het verdelen van grassen met een betere voederwaarde. De kwaliteit van de voederwaarde van gras wordt beïnvloed door verschillende factoren: het grasmengsel, de voedingsstoffen, het eiwitgehalte, het oogstmoment, het weer en het grasmanagement. Bij DLF houden we in de veredeling rekening met al deze factoren. Onze grassen staan garant voor een uitstekende kwaliteit van ruwvoer!

Meer melk met de Fiber Energy rassen van DLF

Om de keuze uit verschillende goede rassen simpeler te houden heeft DLF Fiber Energy geïntroduceerd. Rassen krijgen deze toevoeging als ze beter scoren dan hun soortgenoten op het gebied van  plantverteerbaarheid. De premiumrassen zijn nu direct herkenbaar. Rassen die daarnaast op de Rassenlijst staan en ook goed scoren op opbrengst en landbouwkundige eigenschappen. De MilkMax grasmengsels bevatten de allerbest verteerbare rassen en staan daarom garant voor nóg meer melk!