Voederbieten

Bangor en Bergman, de toprassen van DLF

Voederbieten zijn uitermate geschikt als ruwvoer. Het gewas heeft een hoge opbrengst en levert veel energie met een uitstekende smakelijkheid. Voederbieten kunnen voor verschillende doeleinden geteeld worden: als extra toevoeging bij regulier ruwvoer en voor vergisting in biogascentrales. Voor beide gebruiksdoeleinden heeft DLF deze speciale rassen veredeld. Voederbieten bevorderen de ruwvoeropname en leveren een positief effect op de melkproductie. Ook is het gewas goed te gebruiken als 3de gewas binnen het bouwplan om te voldoen aan de nieuwe GLB-eisen.

Voordelen:
• Hoge drogestofopbrengst per ha
• Opbrengst zekerder bij moeilijke weersomstandigheden
• Lange groeiperiode, goed vanggewas voor stikstof!
• Verruiming van het bouwplan (gewasrotatie) > lagere ziektedruk en minder probleemonkruiden
• Hoge energiewaarde: 1000 VEM per kg DS (gem. 15% as)
• Bevordert de opname en smakelijkheid
• Verhoogt de melkopbrengst
• GLB eisen > derde gewas

BERGMAN

Voor voedergewas en biogas

• Rhizomanie tolerant
• Hoge drogestofopbrengst
• Drogestofgehalte van ca. 22% in de wortels
• Gelijkmatige hoogte boven de grond (ca. 6 cm)

Bergman is een voederbietenras welke geschikt is als veevoer en voor vergisting in biogascentrales. De veredeling van dit ras is gericht op een extra hoog drogestofgehalte. Bergman heeft daarom ook een zeer hoog drogestofgehalte met een relatieve opbrengst van 101 wat gelijk staat aan 22 ton drogestof per hectare.
Bergman heeft een hoog gehalte aan droge stof in de wortel van ongeveer 22%. De voederbiet staat zeer gelijkmatig boven de grond op circa 6 cm. Bergman is tolerant tegen de virusziekte Rhizomanie, welke kan optreden in nauwe (suiker)bietenrotaties.


BANGOR

Zeer hoge prestaties

• Drogestofgehalte van ca. 18% in de wortels
• Zeer gladde wortel
• Gemakkelijk te oogsten
• Zeer laag grondtarra

Bangor groeit boven in de grond en staat gelijkmatig op het veld. De biet heeft kleine haarwortels en is daardoor zeer glad. Hierdoor kan hij gemakkelijk en schoon geoogst worden. Dit zorgt voor zeer weinig grondtarra, waardoor de hoeveelheid grond in het kuilvoer tot een minimum wordt beperkt. Met een drogestofgehalte van 18% en een opbrengst van bijna 21 ton drogestof is Bangor een voederbiet met zeer hoge opbrengst en zeer weinig vervuiling. Het resultaat, een zeer hoge voederkwaliteit.

Bewaartips van voederbieten

In de open lucht
• Ontbladeren i.p.v. ontkoppen, niet beschadigen
• Bewaar in open lucht op verharde bodem
• Vermijd temperatuurstijgingen
• Vermijd vorst (plasticfolie)
• Goed afgerijpte bieten

​Inkuilen
• Apart inkuilen niet mogelijk vanwege sapverliezen en slecht te verdichten
• Mengkuil maken doormiddel van laagsgewijs de bieten door de maïs te kuilen
• Goed schoonmaken en klein vermalen voor betere bewaring
• Bewaring van mengkuil is even goed als van zuivere maïskuil•