Voederbieten

Bangor en Bergman, de nieuwe toprassen van DLF

Voederbieten zijn uitermate geschikt als voedergewas. Het gewas geeft een hoge opbrengst en levert veel energie met een goede smakelijkheid. Voederbieten kunnen voor verschillende doeleinden geteeld worden. Ze zijn te gebruiken als voer bovenop de reguliere voedergewassen en voor vergisting in biogascentrales. Voor beide gebruiksdoeleinden heeft DLF deze speciale rassen veredelt. Voederbieten bevorderen de ruwvoeropname en leveren een positief effect op de melkproductie. Ook is het gewas goed te gebruiken als 3de gewas binnen het bouwplan om te voldoen aan de nieuwe GLB-eisen.

BERGMAN

De topper in voederbieten/feedbeet

  • Hoge drogestofopbrengst
  • Drogestofgehalte van 22% in de wortels
  • Gelijkmatige hoogte boven de grond
  • Rhizomanie tolerant


Bergman is een voederbietenras welke geschikt is als veevoer en voor vergisting in biogascentrales. De veredeling van dit ras is gericht op een extra hoog drogestofgehalte. Bergman heeft daarom ook een zeer hoog drogestofgehalte met een relatieve opbrengst van 101 wat gelijk staat aan 22 ton drogestof per hectare.
Bergman heeft een hoog gehalte aan droge stof in de wortel van ongeveer 22%. De voederbiet staat zeer gelijkmatig boven de grond op circa 6 cm. Bergman is tolerant tegen de virusziekte Rhizomanie, welke kan optreden in nauwe (suiker)bietenrotaties.


BANGOR

Zeer hoge prestaties

  • Drogestofgehalte van 18% in de wortels
  • Zeer gladde wortel
  • Gemakkelijk te oogsten
  • Zeer lage grondtarra


Bangor groeit boven in de grond en staat gelijkmatig op het veld. De biet heeft kleine haarwortels en is daardoor zeer glad. Hierdoor kan hij gemakkelijk en schoon geoogst worden. Dit zorgt voor zeer weinig grondtarra, waardoor de hoeveelheid grond in het kuilvoer tot een minimum wordt beperkt. Met een drogestofgehalte van 18% en een opbrengst van bijna 21 ton drogestof is Bangor een voederbiet met zeer hoge opbrengst en zeer weinig vervuiling. Het resultaat, een zeer hoge voederkwaliteit.