GrassLopata

Herzog

Effectief bladkool vanggewas.

Effectief bladkool vanggewas.

Herzog is een snelgroeiende winterharde bladkool. Levert als groenbemester een bladrijk gewas met een zeer fijnvertakt wortelstelsel. Bladkool is één van de gewassen die toegelaten zijn voor de teelt als vanggewas na mais.

Door de nalevering van stikstof en de intensieve doorworteling van de bouwvoor geeft het volggewas een hogere opbrengst.

Rating

Schaalverdeling, waarbij links = goed, en rechts = uitstekend.

Effectieve org. stof (schaal=800-1700)
Beginontwikkeling (schaal=1-9)

Eigenschappen:

  • snelgroeiend
  • legt overtollige stikstof vast
  • vermindert nitraatuitspoeling
  • verbetert de bodemstructuur
  • verbetert de bodemvruchtbaarheid
  • kiemt en groeit ook bij lagere temperatuur

.

Teeltadviezen:

Zaaitijdstip: maart - eind september

Zaaiadvies: 8 - 10 kg/ha