GrassLopata

Vitalli

Japanse haver met een goede doorworteling en hoge opbrengst.

Japanse haver met een goede doorworteling en hoge opbrengst.

Vitalli is het nieuwe ras Japanse haver (Avena strigosa) gekweekt door DLF. Japanse haver staat bekend als een slechte waardplant voor het aaltje Pratylenchus penetrans, ook wel het wortellesie-aaltje genoemd. Veel gewassen (wortelen, lelies, tulpen, aardbeien, aardappelen, etc.) kunnen de nodige schade ondervinden bij de aanwezigheid van dit aaltje in de bodem. Het gebruik van Japanse haver als groenbemester heeft een gelijkwaardig effect als braakliggende grond. Gemiddeld ligt de afbraak van het wortellesie-aaltje bij een succesvolle teelt op 50 - 70%.


Perfect te gebruiken als groenbemester!

Vitalli heeft een zeer snelle beginontwikkeling, wat een positief effect heeft op de onderdrukking van onkruid. Door de snelle start en de zeer goede grondbedekking krijgt onkruid weinig kans. De drogestofopbrengst van Vitalli is zeer hoog en levert een hoge bijdrage aan het organisch stofgehalte. Dit gaat de eventuele uitspoeling van stikstof in de bodem tegen. Ook zorgt de goede beworteling voor een verbetering van de bodemstructuur.

 

Rating

Schaalverdeling, waarbij links = goed, en rechts = uitstekend.

Effectieve org. stof (schaal=800-1700)
Beginontwikkeling (schaal=1-9)
  • Significant effect op de aaltjes
  • Zeer snelle beginontwikkeling
  • Zeer hoge organische stofproductie
  • Onkruidonderdrukkend effect
  • Robuust wortelstelsel
  • Laatbloeiend

Teeltadviezen:

  • Zaaitijdstip: april - half oktober
  • Zaaiadvies: 60-80 kg/ha