Grasland doorzaaien in het voorjaar van 2022: dit is waar je rekening mee moet houden

Het beste moment om grasland door te zaaien is het najaar, toch zijn er genoeg redenen om ervoor te kiezen in het voorjaar (ook) door te zaaien. Bijvoorbeeld als er sprake is van veel open plekken als gevolg van winter- of waterschade of na een te intensieve behandeling met de wiedeg om ongewenste grassen en onkruiden te verwijderen. Wanneer je deze plekken niet doorzaait, zullen deze zich opvullen met onkruiden en grassen van lage kwaliteit. Op deze manier zal de kwaliteit van het grasland langzaam verslechteren. Dat is zonde want je kunt dit op een eenvoudige en goedkope manier voorkomen door in het voorjaar door te zaaien.

Voor of na de eerste snede?

Wanneer je wilt doorzaaien in het voorjaar heb je de keuze om dat vroeg in het voorjaar te doen, of na de eerste snede. Op dit moment hebben we te maken met relatief hoge temperaturen voor de maand februari, hierdoor warmt de bodem al op en begint het gras al te groeien. Tegelijkertijd is op veel percelen de draagkracht nog onvoldoende. De neerslag van de afgelopen tijd en de nog te verwachte neerslag zorgen ervoor dat er op deze percelen nog niet kan worden doorgezaaid. Het is dan beter om te wachten met doorzaaien tot na de eerste snede, wat met deze temperaturen al rond eind april kan zijn. Is er al wel genoeg draagkracht op jouw percelen (bijvoorbeeld op zandgronden) en is het bestaande gras nog niet te lang? Dan kun je wel gaan nadenken over doorzaaien. In verband met de hogere temperaturen zou je dan begin maart het grasland al kunnen doorzaaien.

Doorzaaien grasland | DLFKies een speciaal doorzaaimengsel

Doorzaaien vraagt om een speciaal doorzaaimengsel met snelgroeiende grassen die kunnen concurreren met het bestaande grasland en al bij een lage temperatuur kiemen. DoorzaaiMax ProNitro is het enige mengsel dat daarnaast beschikt over een innovatieve stikstofcoating en hydroactieve watermanagement technologie, die direct op het zaad is aangebracht. Dit zorgt voor een betere opname van voedingsstoffen en water door het kiemplantje. Gevoed en beschermd door deze coating maakt het graszaad een snelle en krachtige groei door. Met als resultaat: 34% meer kiemplantjes die uitgroeien tot een volwassen grasplant!

Doorzaaien grasland: eerste resultaten | DLFSuccesvol doorzaaien: de eerste sprietjes komen op en vullen de kale plekken.

Praktische doorzaaitips

Voorbereiding

  1. Het gras moet voldoende kort zijn, dus na de winter of na de eerste snede. Zo kunnen de graszaden zo veel mogelijk contact met de bodem maken en voorkom je dat de jonge grasplantjes in de schaduw van het bestaande gras komen te staan, wat de groei van het nieuwe gras belemmert.
  2. Eggen van het grasland zorgt ervoor dat slechte en dode grassen worden uitgekamd. Eggen activeert ook het bodemleven, verwijdert te viltlaag en geeft ruimte aan goede grassen om optimaal te groeien.
  3. Kies voor het juiste graszaadmengsel. Doorzaaimengsels bevatten rassen die snel ontkiemen en stevig doorgroeien, dat is van groot belang om de concurrentie met het bestaande grasland aan te kunnen.

Uitvoering

  1. Kies voor een optimaal moment om te zaaien. De bodem moet voldoende vochtig zijn, bij voorkeur met neerslag op komst. De draagkracht van de bodem moet goed zijn (geen natte toplaag).
  2. Gebruik zo’n 20-25 kg graszaad per hectare om door te zaaien.
  3. Goed bodemcontact is belangrijk voor de kieming van het graszaad. Voor het beste resultaat gebruik je een schijvenzaaimachine of wiedeg met aandrukrol.

Nazorg

  1. Kies na ongeveer twee weken voor beweiden of een lichte maaisnede. Zo krijgt het jonge gras de kans om uit te stoelen en wordt onkruid onderdrukt.