Is luzerne een interessant gewas om te telen?

De vernieuwde GLB heeft bijgedragen aan een groeiende interesse voor luzerne onder melkveehouders. Luzerne zorgt voor meer eiwit van eigen land en de lange wortels maken het een droogtetolerant gewas. Veel veehouders overwegen het gewas nu op te nemen in bouwplan, maar twijfelen nog: “is luzerne een interessant gewas voor mij?”

Waarom luzerne telen?

Luzerne is een waardevol gewas om nog meer eiwit van eigen land te produceren. Ook in droge tijden! Om de keuze gemakkelijker te maken heeft DLF speciale luzernerassen voor de veehouder geselecteerd onder de naam DLF-Alfalfa.

  • Het eiwitgehalte van deze rassen ligt tussen de 20% - 25%;
  • Ze zijn geschikt om puur te telen of in tijdelijke mengsels;
  • Luzerne is extreem droogtetolerant. Tijdens langdurige droogte garandeert luzerne, door zijn diepe penwortel, nog steeds hoge en betrouwbare opbrengsten;
  • Luzerne levert de hoogste eiwitopbrengst per hectare.

Daarnaast bieden vlinderbloemigen zoals luzerne nog meer voordelen:

  • Vlinderbloemigen zijn natuurlijke stikstofbinders en voorzien de aangrenzende gewassen van 100 tot 300 kg stikstof per hectare per jaar.
  • Omdat vlinderbloemigen eiwitrijk zijn en zelfvoorzienend zijn in hun stikstofproductie zorgen zij ervoor dat er minder eiwitrijke producten en meststoffen hoeven te worden geproduceerd en vervoerd. Indirect worden er dus minder broeikasgassen uitgestoten, waardoor vlinderbloemigen ook een duurzame keuze zijn.

Is luzerne een interessant gewas om te telen? | DLF
Bemesting van luzerne, hoe werkt dat?

Bemesting van luzerne gaat anders vergeleken met een traditioneel grasmengsel. Afhankelijk van verschillende factoren zoals de grondsoort, de bodemconditie en het stikstofleverend vermogen van de bodem kan de exacte bemesting worden bepaald. Wat wel geldt in elke omstandigheid: luzerne bindt stikstof en heeft daardoor minder stikstofbemesting nodig. Wat luzerne wel nodig heeft is het mineraal kali. Hierop moet extra worden gelet. Ook de pH-waarde is een aandachtspunt. Voor bijvoorbeeld zandgrond is het nodig dat deze minimaal op 5,5 zit.

Wat levert het op?

Luzerne heeft veel potentie. Zo kan luzerne gemiddeld een hogere ruw eiwitopbrengst genereren van wel 80%, vergeleken met rietzwenkgras. In drogestofopbrengst kan luzerne tot wel 17 ton/ha opbrengen! Het eerste jaar, het zogenoemde vestigingsjaar, brengt luzerne nog niet veel op. Luzerne is pas optimaal in het tweede jaar. Het gewas gaat zo’n vier tot vijf jaar mee. Daarna wordt de opbrengst duidelijk minder.
Luzerne kan puur geteeld worden, maar vanwege de openheid van het gewas en daarmee de onkruiddruk kan een mengsel ook erg interessant zijn! DLF heeft hiervoor de LuzerneMax (link naar LuzerneMax) ontwikkelt. Dit mengsel bestaat uit 70% luzerne, 15% rode klaver, 10% inkarnaat klaver (tijdelijke klaver) en 5% witte klaver.

Benieuw naar de ervaring met luzerne van een andere melkveehouder? Lees dan Groeiende interesse voor de teelt van luzerne.