Kies het juiste graszaad bij doorzaaien

Afgelopen jaar was een seizoen dat we niet snel zullen vergeten. De extreme droogte heeft voor veel schade aan het grasland gezorgd. De meeste percelen zijn weer mooi groen geworden, maar dat wil niet zeggen dat het huidige gras van optimale kwaliteit is. Na de droogte hebben onkruiden en slechte grassen, zoals ruwbeemd, de ruimte gekregen. Zelfs de percelen die afgelopen najaar in- of doorgezaaid zijn, zijn lang niet allemaal op volle sterkte.

De wortels zijn nog onvoldoende ontwikkeld en daardoor is de graszode minder veerkrachtig. In aanloop naar het nieuwe seizoen verdient het grasland extra aandacht.

DLF wil daarom uw grasland voorzien van hoogwaardig gras. Essentieel hierin zijn onderstaande bewerkingen en adviezen.

Een goede voorbereiding is het halve werk
Het eggen van grasland is een bewerking die ervoor zorgt dat slechte grassen worden verwijderd, waaronder het ontwortelende ruwbeemd, en dat dode grassen worden uitgekamd. Eggen activeert het bodemleven, verwijdert de viltlaag in de grasmat en geeft ruimte aan de goede grassen om optimaal te groeien.

Door de bestaande grasmat niet te vernietigen, maar door te zaaien wordt het grasland opgevuld met nieuwe grasrassen met een efficiëntere en hogere productie. Dat betekent een besparing op herinzaaikosten. Daarnaast krijgt het verzwakte grasland extra stevigheid en draagkracht.

Het juiste gras op het juiste moment
Het graszaadmengsel DoorzaaiMax ProNitro is speciaal ontwikkeld door DLF voor het doorzaaien van grasland.

Het mengsel bestaat uit Engels raaigras diploïd en tetraploïd. De diploïde zaden zijn gecoat met de stikstofcoating ProNitro, waardoor ze even zwaar zijn als de tetraploïde zaden en een nog snellere opkomst hebben. Dit resulteert in een betere vestiging van het gehele mengsel.

Doorzaaitips
Zaai door wanneer de grond voldoende draagkracht heeft en de temperatuur nog laag is. Hierdoor heeft het gras meer kans om zich goed te ontwikkelen.
Gebruik een speciaal doorzaaimengsel voor een betere aanslag. DoorzaaiMax ProNitro zorgt voor een extra sterke en snellere vestiging door de stikstofcoating op het graszaad.


Wat zijn de voordelen van ProNitro gecoat graszaad?

  • Het geeft een sterkere en snellere vestiging.
  • De stikstofcoating voedt het zaad en niet de onkruiden.
  • Het geeft gemiddeld 30% meer gekiemde planten.
  • De groei van de wortels en scheuten is beter.
  • De stresstolerantie is beter.

Meer weten over het doorzaaimengsel van DLF? Kijk dan hier.