Met grassen inspelen op toekomstige uitdagingen

De laatste wetenschappelijke onderzoeken naar gras bieden waardevolle inzichten voor gras op de golfbaan.

Sinds vorig jaar werkt DLF mee aan het onderzoeksprogramma Grasvelden, klimaat en biodiversiteit van Wageningen University & Research. Doel van het onderzoek is om te kijken hoe gras kan bijdragen aan het oplossen van uitdagingen op het gebied van klimaat en biodiversiteit. Golfclubs kunnen de komende tijd profiteren van de kennis die zal worden opgedaan in het werkpakket ‘klimaat en droogte’ dat onderdeel uitmaakt van het onderzoek.

Onderzoekers zullen de prestaties van Engels raaigras, veldbeemd, roodzwenk en rietzwenk onder verschillende omstandigheden bekijken om zo meer inzicht te krijgen in de relaties tussen beheer, beworteling en zodekwaliteit. Hierbij zal ook specifiek gekeken worden hoe de verschillende grassen omgaan met droogte- en hittestress.
Roodzwenk en Engels raaigras zijn veel gebruikte grassen op de golfbaan en het onderzoek zal daardoor zeker interessante informatie opleveren voor greenkeepers.

Omdat de verwachting is dat de zomers in de toekomst intenser en langer zullen zijn, zal er veel gevraagd worden van de kiem- en vestigingssnelheid, het herstelvermogen en de ziekteresistentie. Ook zullen de grassen straks beter bestand moeten zijn tegen intensievere betreding. DLF speelt hier al langere tijd op in met de tetraploïde grassen: “Door de diepere en intensievere beworteling van deze grassen zijn ze beter bestand tegen droogte, stress en ziekte. Ook blijven ze mooi op kleur”.

RadiMax faciliteit

Zelf doen wij al jaren onderzoek naar onder andere droogte, hitte en de reactie van gras op deze weerselementen. De onderzoeksfaciliteit RadiMax geeft ons inzicht in de werking vna het gras op weersextremen en helpen ons bij het veredelen van nieuwe grassen die deze extremen kunnen weerstaan.

Artikel: Het grootste gevecht van gras: Droogte verslaan op elk niveau
Artikel: RadiMax - Diepere beworteling betekent sterkere groei en betere stresstolerantie

Meer informatie over het programma van de WUR vindt u op www.wur.nl