GrassLopata

DijkenMaster

Extensieve maaidijken

4turf® Tetraploid Engel raaigras - Stresstolerantie als standaard

  • Kieming bij lage temp.
  • Langere groei periode (voor- en najaar)
  • Zode snel gesloten
  • Sterke beworteling (groter wortelvolume)
  • Zeer hoge stresstolerantie
  • Sterke droogte tolerantie

 

Verbeterde zouttolerantie met 4salt® mengsels

  • Met 4salt® graszaadmengsels kunt u gras laten groeien op plekken waar dit normaal niet goed ging. Dit geeft u sterkere dijken ook wanneer er veel zout of brak water aanwezig is
  • Onze 4salt® mengsels bestaan tenminste voor 75% uit rassen die de beste zouttolerantie hebben ten opzichte van andere rassen binnen die grassoort.
Masterline

Rating

Schaalverdeling, waarbij links = goed, en rechts = uitstekend.

Zodedichtheid
Fijnheid
Betreding
Herstel
Beginontwikkeling
Schaduw

EIGENSCHAPPEN
- Weinig onderhoud, lage kosten
- Sterke beworteling, beter vasthouden van grond
- Stevige begroening van dijken
- Snel herstel na schade
- Bevat droogtetolerante grassoorten

TOEPASSING
- Dijken

Samenstelling:

15%    Engels raaigras
25%    Engels raaigras tetraploïd (4turf®)
20%    Veldbeemdgras
15%    Roodzwenkgras forse uitlopers
25%    Rietzwenkgras (gazontype)

Zaaiadvies:

100-125 kg/ha