GrassLopata

MelkMax Timo

Top melkproductie door extra smakelijkheid

Timothee zorgt voor extra smakelijkheid en extra structuur. MelkMax Timo is het ideale mengsel voor graslanden die gebruikt worden voor zowel weiden als maaien. Het mengsel bevat hoogproductieve toprassen van de Rassenlijst.

 

Masterline

Rating

Schaalverdeling, waarbij links = goed, en rechts = uitstekend.

Opbrengst
Standvastigheid
Verteerbaarheid
Roestresistentie
  • 100% diploïd weidemengsel met toevoeging van Timothee
  • Snelle opkomst
  • Dichte zode
  • Extra smakelijk
  • Zeer geschikt voor beweiding
  • Ook goed geschikt om te maaien

Samenstelling:

65%    Engels raaigras diploïd middentijds
20%    Engels raaigras diploïd laat
15%    Timothee

Teeltadviezen:

Zaaiadvies:
Inzaaien: 40 kg/ha
Doorzaaien: 15 – 25 kg/ha

Maaihoogte:
5 cm