GrassLopata

MultiMax

Een stabiele opbrengst voor een gezondere koe

 


Lever niet in op opbrengst: kies voor een productief gras-kruidenmengsel!


Wil je een kruidenrijk grasland ontwikkelen met als belangrijkste doel een hoge ruwvoeropbrengst bij een lagere stikstofgift? Kies dan voor een mengsel als MultiMax met rode en witte klaver die zorgen voor de stikstofgift aan het omliggende gras en kruiden, en zo een hoge productiviteit garanderen.

Naast vlinderbloemigen en kruiden bevat dit mengsel ook Engels raaigras en timothee voor een sterke voorjaarsgroei en dus een hoge opbrengst in het voorjaar.

De klaver, cichorei en smalle weegbree zorgen voor een stabiele opbrengst in de zomer wanneer de grasgroei bij hogere temperaturen wat terugzakt. Wist je dat je met een productief mengsel als MultiMax op deze manier een vergelijkbare drogestofopbrengst kunt produceren als met Engels raaigras?

Wil je meer weten over kruidenrijk grasland? Kijk dan op deze pagina. Hier vind je alles wat je moet weten over kruidenrijk grasland, zoals de voordelen van kruidenrijk graslandinzaaien en beheer van kruidenrijk grasland en de keuze voor het juiste mengsel.

Beheer MultiMax:


Zaaiadvies:

 • 35 - 40 kg/ha MultiMax;
 • Let op: MultiMax is een compleet mengsel van grassen, vlinderbloemigen en kruiden. Hier hoef je dus geen graszaadmengsel aan toe te voegen.

Bemestingadvies:

 • De vlinderbloemigen in het mengsel zijn verantwoordelijk voor de stikstoflevering aan het kruidenrijk grasland. Hiervoor is het belangrijk dat het aandeel vlinderbloemigen (20-30%) in het grasland stabiel blijft. Regelmatig beweiden stimuleert en behoudt klaver in het grasland.
 • Een lage stikstofgift in het voorjaar kan nuttig zijn om het gras en de kruiden te voeden voordat de vlinderbloemigen beginnen met
  hun stikstofvastlegging in de zomer.
 • Pas in dit geval een stikstofgift van maximaal 60% van de normale gift toe voor de 1e en 2e snede.
 • Een andere mogelijkheid is om vroeg in het voorjaar drijfmest toe te passen: 25 m³ per ha in het voorjaar en 15 m³ na de tweede
  snede. Daarna geen stikstofbemesting meer.
 • Bemest met kali en fosfaat afhankelijk van de beschikbaarheid in de bodem.

Onkruid:

 • Onkruid pleksgewijs bestrijden, volvelds is niet mogelijk.
Masterline
 • Voor een productief kruidenrijk grasland
 • Bespaart op stikstofbemesting
 • Droogtetolerant mengsel
 • Betere opname door de grote smakelijkheid van timothee en kruiden

 

Samenstelling:

40%    Engels raaigras diploïd middentijds
20%    Engels raaigras tetraploïd middentijds
10%    Timothee
8%      Rode klaver
                                  5%      Witte klaver
                                  7%      Cichorei
                                  10%    Smalle weegbee