GrassLopata

UltraMax

3-jarig, zeer hoge maaiopbrengst

Wanneer een kort durend grasland  met hoge opbrengst gewenst is kan nu voordelig inzaaien met het grasmengsels UltraMax. Het mengsel bevat soorten die heel veel productie geven gedurende de jaren direct na uitzaai. Het past uitstekend in de vruchtwisseling van het perceel en levert gedurende de volle 3 jaar een erg goede opbrengst op.

Masterline

Rating

Schaalverdeling, waarbij links = goed, en rechts = uitstekend.

Opbrengst
Standvastigheid
Verteerbaarheid
Roestresistentie
  • In korte tijd zeer hoge opbrengst
  • Bevat Raaigras PLUS en DLF Fiber Energy ras(sen)

Samenstelling:

10%    Engels raaigras diploïd laat
15%    Engels raaigras tetraploïd vroeg
30%    Engels raaigras tetraploïd middentijds
20%    Gekruist raaigras
25%    Raaigras PLUS

 

 

 

Teeltadviezen:

Zaaiadvies:
Inzaaien: 50 kg/ha

Maaihoogte:
7-8 cm