Vanggewas zaaien na de mais in 2021: dit zijn de mogelijkheden.

Teel je mais op een zand- of lössperceel en heb je geen vanggewas onder de mais gezaaid, dan ben je verplicht direct na de maisoogst een vanggewas te zaaien. Dit zijn de verschillende mogelijkheden.

Op zand- en lössgrond waar snijmais geteeld wordt, is het verplicht om voor 1 oktober een vanggewas te zaaien. Voor andere grondsoorten zoals veen en klei is het inzaaien van een vanggewas niet verplicht. Teel je mais op een zand- of lössperceel en heb je geen vanggewas onder de mais gezaaid, dan ben je dus verplicht direct na de maisoogst een vanggewas te zaaien.


Waarom moet er een vanggewas gezaaid worden?

Gewassen hebben stikstof nodig om te groeien. Wanneer de bodem meer stikstof bevat dan het gewas kan opnemen bestaat er een grote kans op uitspoeling. Dit heeft nadelige gevolgen voor het milieu. Om dit risico zoveel mogelijk te beperken heeft de overheid heeft het zaaien van een vanggewas onder bovengenoemde voorwaarden verplicht gesteld. Daarnaast heeft het zaaien van een vanggewas ook voordelen voor de boer zelf. Zo dragen vanggewassen bij aan de opbouw van organische stof en verbeteren ze de bodemstructuur. Dit draagt uiteindelijk bij aan een vruchtbare en vitale bodem voor de volgende (mais)teelt. Daarom is een vanggewas ook voor veen- en kleigronden, hoewel niet verplicht, wel aan te bevelen.

DLF - Vanggewas zaaien na de maisoogst

Vanggewas zaaien na de mais: voordelen en risico’s

Vroeg mais zaaien met een vroeg ras bieden de mogelijkheid om het vanggewas na de oogst en uiterlijk 1 oktober te zaaien. De voordelen van nazaaien zijn:

  • vanggewas heeft geen invloed op de maisopbrengst
  • minder risico op het mislukken van de teelt van het vanggewas
  • bredere inzet gewasbeschermingsmiddelen mogelijk tijdens groeiseizoen van de mais.

Tegelijkertijd bestaat er bij de keuze voor nazaaien altijd het risico dat de mais onvoldoende rijp geoogst moet worden om aan de verplichting van het uiterlijke inzaaimoment van het vanggewas te voldoen.


Welk vanggewas zaaien na de mais?

In onderstaande tabel kun je terugzien welke gewassen zijn toegestaan om na de mais in te zaaien.

Vanggewas telen

direct na de oogst

als hoofdteelt

Wanneer uiterlijk zaaien

1 oktober

31 oktober

Welk gewas zaaien

Bladkool
Bladrammenas
Gras (of weidemengsel)
Japanse haver
Triticale
Winterrogge
Wintertarwe
Wintergerst

Spelt
Triticale
Winterrogge
Wintertarwe
Wintergerst

(Bron: www.rvo.nl)

Het vanggewas moet in korte tijd de bodem bedekken, daarom is het belangrijk dat het vanggewas zich tot snel ontwikkelt. Kies daarom voor Japanse haver of een grasgroenbemester zoals GroenMix als vanggewas. Deze zullen ook bij lage temperaturen nog steeds goed doorgroeien en gaan uitspoeling het beste tegen. Wanneer je kiest voor een tijdelijk grasmengsel kun je hier in het voorjaar nog een mooie snede vanaf halen. Je kunt het mengsel ook in zijn geheel onderwerken, op die manier komt de voeding en het water uit het gras ten gunste van de beginontwikkeling van de volgende maisteelt. Het vanggewas moet in ieder geval tot 31 januari blijven staan, vanaf 1 februari mag het vanggewas vernietigd worden.

Gras als rustgewas na de mais

Een andere optie is om na de mais een tijdelijk grasland voor 1-2 jaar in te zaaien. Gebruik hiervoor een tijdelijk hoog productief grasmengsel zoals TurboMax of UltraMax. Hier kun je gedurende deze periode een goede grassnede van afhalen, terwijl tegelijkertijd extra organische stof in de bodem wordt opgebouwd. Als aanvulling kun je hier ook rode klaver aan toevoegen voor een extra hoge drogestofopbrengst en meer eiwit. Deze aanpak zorgt bovendien voor meer stikstof in de bodem en daarmee een hogere opbrengst van de mais wanneer deze weer terugkomt in de rotatie op dit perceel.

Wil je meer weten over de verschillende inzaaimomenten van een vanggewas? Kijk dan eens op www.maisexpert.nl/vanggewas
Wil je meer weten over Japanse haver? Bekijk het product hier.
Wil je meer weten over GroenMix? Bekijk het mengsel hier.
Wil je onze producten bestellen? Neem dan contact op met één van onze accountmanagers.