GrassLopata

PowerMax

5-jarig, zeer hoge maaiopbrengst

Bedrijven die veel grasland maaien hebben baat bij een hoge droge stofopbrengst per hectare. 

Wat dat betreft kan er nog het nodige verbeterd worden. Teveel melkveebedrijven blijven steken op 10 -12 ton droge stof opbrengst per hectare. Met de nieuwste Festuloliums kan deze opbrengst fors omhoog. Hierbij komt dat deze soort dieper wortelt, waardoor het vocht en de mineralen (denk aan fosfaat en stikstof) ook beter worden benut.

 

Het mengsel PowerMax bevat de nieuwste generatie Festuloliums, de Festuloliums op basis van de festucatype’s. Deze soort brengt gemiddeld al snel 2 ton meer droge stof van de hectare. Deze types produceren veel droge stof, leveren extra structuur aan het rantsoen en zorgen daarmee voor meer pensprik. Zeer geschikt voor 5-jarig maailand.

 

Masterline

Rating

Schaalverdeling, waarbij links = goed, en rechts = uitstekend.

Opbrengst
Standvastigheid
Verteerbaarheid
Roestresistentie
  • Extra ruwvoeropbrengst
  • Extra structuur uit eigen ruwvoer
  • Hogere eiwitopbrengst eigen bedrijf
  • Prima inkuilbaar
  • Diepere beworteling voor efficiënter gebruik van het fosfaat

Samenstelling:

15%    Engels raaigras diploïd middentijds
25%    Engels raaigras tetraploïd middentijds
50%    Rietzwenk PLUS
10%    Timothee

 

Teeltadviezen:

Zaaiadvies:
Inzaai: 55 kg/ha.
Doorzaai: 25 – 30 kg/ha
 

Maaihoogte:
7-8 cm