GrassLopata

Weide KlaverMix

Voor een klaverrijk grasland

 

Verrijk je grasmengsel met klavers

Wil je besparen op de stikstofbemesting? Verrijk je grasland dan met klavers. Rode klaver kan tot wel 300 kg stikstof per hectare leveren en witte klaver tot wel 150 kg per hectare. De opbrengst van klaver is net zo hoog, of zelfs hoger in vergelijking met grasland zonder klaver. En dat voor een significant lagere stikstofinput!


Beheer Weide KlaverMix

Zaaiadvies:

 • 30 kg/ha graszaad + 4-8 kg/ha Weide KlaverMix;
 • Combineer klavers met een productief graszaadmengsel zoals MelkMax Timo of TetraMax Timo voor een sterke voorjaarsopbrengst wanneer de klavers zich nog moeten ontwikkelen.

Bemestingadvies:

 • Een lage stikstofgift in het voorjaar kan nuttig zijn om het gras te voeden voordat de klavers beginnen met hun stikstofvastlegging in de zomer.
 • Bemest in dat geval met maximaal 60% van de normale stikstofgift voor de 1e en 2e snede. 
 • Een andere mogelijkheid is om vroeg in het voorjaar drijfmest toe te passen: 25 m³ per hectare in het voorjaar en 15 m³ na de tweede
  snede. Daarna geen stikstofbemesting meer.
 • Bemest met kali en fosfaat afhankelijk van de beschikbaarheid in de bodem.

Maaiadvies:

 • Maai 4 á 5 keer per jaar
 • Niet te kort maaien (7 - 8 cm)
Masterline
 • Geschikt voor beweiden
 • Biodivers klavermengsel
 • Extra stikstofbinding
 • Hoog eiwitgehalte
 • Betere betredingstolerantie
 • Hoge standvastigheid