Inzaai vanggewas na mais uitgesteld tot 31 oktober

Donderdag is er uitstel gegeven op de verplichte inzaai van een vanggewas na de mais op zand- en lössgrond voor 1 oktober. Het is nu mogelijk om tot 31 oktober een vanggewas in te zaaien, indien er binnen 72 uur na de maisoogst wordt ingezaaid.

Veel maistelers zullen opgelucht adem hebben gehaald toen de uitgestelde zaaidatum vor het vanggewas werd bekendgemaakt, aangezien op veel plekken de snijmais nog niet oogstrijp is. Door het verlengen van de verplichte inzaai, kunnen er nu nog meerdere gewassen gekozen worden. Doordat het nu al wel later in het seizoen is, is niet ieder gewas meer verstandig om te zaaien. Zo staat ook bladrammenas nog op de lijst van het RVO vermeld. Wij adviseren nu om geen bladrammenas meer te zaaien, omdat deze zich nu niet meer goed zal ontwikkelen. Er kan echter nog steeds goed Japanse haver of een grasmengsel gezaaid worden.

Welk vanggewas inzaaien met de uitgestelde zaaidatum?