Probeer het zelf, grondgebonden eiwit produceren

Het lokaal produceren van eiwit brengt vele voordelen met zich mee. Het is echter nog niet zo makkelijk om dit in het huidige bouwplan in te passen. Om u hiermee verder te helpen biedt DLF verschillende oplossingen aan. Zo kunt u luzerne of een gras/luzerne mengsel telen waar u normaal alleen gras teelde. Op deze manier kunt u door een kleine aanpassing van uw bouwplan zelf meer grondgebonden eiwit produceren. EiwitMax is speciaal hiervoor ontwikkeld. Hiermee haalt u kwalitatief goed ruwvoer met een hoog eiwitgehalte van uw perceel.


Bron: Duurzame Zuivelketen 

Wat is het voordeel van een luzerne-, gras- en klavermengsel t.o.v. luzerne monoteelt?

 • Betere beginontwikkeling
 • Minder last van onkruid
 • Betere inkuilbaarheid
 • Goede drogestof- en eiwitopbrengst (dan alleen gras)
 • Optimale energie/eiwit-ratio in het rantsoen
 • Smakelijker en daardoor hogere drogestofopname
 • Minder last van roest in het najaar
   

Luzerne en Festulolium de perfecte combi voor grondgebonden productie

EiwitMax is een mengsel van hoogproductief gras, luzerne en klavers. Het mengsel is uitsluitend te gebruiken voor maaipercelen en helpt om meer eigen eiwit te produceren. Uit proeven blijkt dat een mengsel van luzerne en Festulolium voor een goede drogestofopbrengst, eiwitgehalte en verteerbaarheid zorgt. Daarnaast blijkt ook dat de drogstofopname van een gras/luzerne/klaverkuil meestal hoger is dan van een standaard graskuil. Zo krijgt u het beste van beide.

Waarvoor kan ik het mengsel EiwitMax gebruiken?

 • Om grondgebonden eiwitrijk ruwvoer te produceren
 • EiwitMax is te gebruiken als EAG-/GLB-mengsel*. (Luzerne mengsels tellen nu voor 1,0 mee in de invulling van het ecologisch aandachtsgebied)
 • Let op! EiwitMax, een Luzerne/gras-mengsel telt niet mee als grasland voor derogatie
  * Check voor de laatste info altijd: www.RVO.nl en www.vlm.be.
   

Hoe teel ik een gras/luzerne mengsel?

Extra bemesting gedurende het seizoen kan noodzakelijk zijn, afhankelijk van de behoefte van het gewas.

Teelteigenschappen
Luzerne en klavers binden stikstof uit de lucht. EiwitMax heeft daarom minder stikstof nodig tijdens de groei. Een perceel dat 50% vlinderbloemige gewassen bevat kan zorgen voor een besparing van circa 100 tot 150 kg N per hectare.

Maaien
De ideale stoppellengte is 7 à 8 cm. Bij luzerne is het belangrijk om net boven de jonge uitlopers te maaien om uitdunning te vermijden. Maaien onder natte omstandigheden en het berijden met te zware landbouwmachines kan enige gewasschade opleveren. Maai het mengsel als bij de luzerne 10% van de knoppen zichtbaar is. Te vroeg maaien geeft een trage hergroei. Maai niet tussen half september en half oktober in verband met de aanvulling van ondergrondse wortelreserves. Dit komt de persistentie en levensduur van de luzerne ten goede.

Inkuilen
Voor een mengsel gras/luzerne/klaver geldt: geen te zware snede (<3.5ton DS/ha) en een korte veldperiode. Maak bij voorkeur gebruik van een maaier-kneuzer, inkuilen rond de 35 - 40% DS geeft de beste resultaten. Bij een te hoog drogestofgehalte riskeert men extra bladverliezen, met name van de luzerne en klavers. Bewerk het gemaaide perceel niet te intensief (liefst éénmaal schudden en dan opharken).


Lees hier meer productinformatie over EiwitMax, het mengsel voor grondgebonden eiwitproductie!